Ochrana soukromí | Tesco Finanční služby

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prostřednictvím webové aplikace udělujete v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů, a to Vašeho jména, příjmení, adresy bydliště, rodného čísla, e-mailové adresy, telefonu a zdroje příjmu (dále jen Osobní údaje) společnosti

Home Credit a.s. se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 26978636

jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):


Účelem zpracování Osobních údajů jsou marketingové činnosti, zejména poskytnutí komplexních informací
o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Vám Správce, případně zpracovatelé, poskytnou prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech
a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu 10 roků a jste si vědom/a, že právním základem zpracování osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních
a automatizovaných způsobů zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů najdete na adrese www.itesco.cz/fs, vždy pod záložkou "Ochrana osobních údajů".


Poučení o Vašich právech:
(1) Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, Správce je povinen Vám takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
(i) účelu zpracování Osobních údajů;
(ii) Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva
a oprávněných zájmů; a
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

(2) Máte rovněž právo:
(i) na přístup k Osobním údajům;
(ii) požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správci.

(3) Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
(i) požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
(ii) požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Seznam zpracovatelů osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Home Credit a.s. se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 26978636 předány těmto zpracovatelům:

Mediaservis s.r.o., Praha 9, Paceřická 2773/1, PSČ 193 00, IČ: 25773801

Dream Communications, s.r.o., Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ: 294 127 49

Cookies

Co jsou Cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookis jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele.

Trvalé cookies – tyto cookies zůstávají v zařízení uživatele po dobu, která je stanovená v souboru cookie. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila.

Relační cookies – tyto soubory umožňují provozovatelům webových stránek propojovat jednotlivé aktivity uživatele po dobu prohlížení webových stránek. V okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Cookies mají různé funkce, jako například efektivnější vyhledávání mezi jednotlivými webovými stránkami, pamatují si vaše preference a celkově zvyšují uživatelský komfort. Také mohou zajistit, aby reklamy, které vidíte online, odpovídaly vašim zájmům a preferencím.

Další informace o cookies jsou dostupné na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

 

Cookies používané na webových stránkách

Seznam všech typů cookies používaných na webových stránkách

Nezbytné cookies:

Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.

Výkonnostní cookies:

Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení.  Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem návštěvník užívá webové stránky, například které stránky nejčastěji navštěvuje a zda dostává z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies  neshromažďují identifikační údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované a tedy anonymní. Tyto cookies se používají pouze ke zlepšení fungování webových stránek.

Funkční cookies

Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení. 

Funkční cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte) a tím rozšiřují vám lépe vyhovující funkcionality stránek. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Dále umožňují využití služeb, o které uživatel požádal, jako je sledování videí, umístění komentářů na blogu, apod. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek.

Cílené nebo reklamní cookies:

Tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě.

Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem.

 

Behaviorální cílení reklamy a ochrana soukromí na internetu

Odvětví internetového průmyslu vypracovalo průvodce behaviorálně cílené reklamy a ochrany soukromí na internetu, se kterým se můžete seznámit na stránce www.youronlinechoices.eu. Průvodce obsahuje vysvětlení samoregulačního schématu IAB a tím umožňuje získat lepší kontrolu nad zobrazování reklamy na vašem zařízení.

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

V záložce Help na liště většiny prohlížečů najdete návod, jak zabránit vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech přijetí nových cookies a jak deaktivovat všechny soubory cookies. Stejně tak si můžete deaktivovat anebo zcela vymazat obdobná data užívaná vašim prohlížečem jako doplňkové moduly, jako jsou flash cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.

Protože vám soubory cookies umožňují využívat některé základní funkce webové stránky, doporučujeme vám, abyste cookies nechali zapnuté. Například pokud zablokujete nebo odmítnete některé soubory cookies, nebudete moci využívat naše produkty a služby, které vyžadují vaše přihlášení. Pokud necháte cookies zapnuté, nezapomeňte se vždy odhlásit, pokud používáte sdílený počítač.

Akční nabídka

Potřebujete radu ohledně vaší smlouvy?

x