Pojištění výdajů vám ušetří peníze i starosti | Tesco Finanční služby

Pojištění výdajů

Toto pojištění zajišťovalo vaší rodině větší komfort a jistotu v případě nepříznivých životních událostí, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání
nebo ukončení podnikání, přiznání invalidity nebo úmrtí. V těchto nepříznivých životních situacích pojišťovna uhradí každý měsíc plnění ve výši splátky úvěru
nebo jednorázově vyplatí plnění ve výši nesplaceného úvěru.

Do 31.10.2016 jste si k vašemu úvěru mohli zvolit jeden z následujících balíčků pojištění:

Balíček PREMIUM

 

Balíček PLUS

poskytuje pojistné krytí pro případ:

 • ztráty příjmu ze zaměstnání či z podnikání
 • pracovní neschopnosti následkem úrazu
  či nemoci
 • invalidity 3. stupně následkem úrazu
  či nemoci
 • smrti úrazem
 

poskytuje pojistné krytí pro případ:

 • pracovní neschopnosti následkem úrazu
  či nemoci
 • invalidity 3. stupně následkem úrazu
  či nemoci
 • smrti úrazem

Pojištění si sjednáte přímo při uzavíraní úvěrové smlouvy. Úhrada za pojištění je součástí vaší pravidelné měsíční splátky. Více informací o pojištění najdete také na www.zdravi.cz.

 

Co hradí pojišťovna?

Pojistné riziko Částka plnění
Pracovní neschopnost povinná pravidelná splátka úvěru
Ztráta zaměstnání / ukončení podnikání povinná pravidelná splátka úvěru
Invalidita 3. stupně nesplacená výše úvěru
Smrt úrazem nesplacená výše úvěru

 

Nastala pojistná událost?

Volejte na: 841 111 132 (Po - Pá 8:00 - 18:00 hod.)
Mailujte: info@zdravi.cz
Pište: ČP Zdraví a.s., Na Pankráci 123, 140 00 Praha 4

K nahlášení pojistné události použijte tiskopis „Oznámení pojistné události“, který najdete v sekci
Dokumenty ke stažení, na www.zdravi.cz, www.homecredit.cz, nebo o něj můžete zažádat e-mailem, telefonicky
i písemně poštou. Tiskopis jednoduše vyplníte a odešlete do pojišťovny.

Pravidla pro výplatu pojistného plnění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které najdete
na www.homecredit.cz.

Zpět

Možnosti sjednání Konsolidace

Správce financí

Potřebujete radu ohledně vaší smlouvy?

x