icon_search

  I VÁŠ NÁKUP MŮŽE POMOCI POTŘEBNÝM!

  Pečujte v Září o zdraví svých zubů a pomozte tak nemocným cystickou fibrózou. Tesco a značky elmex, meridol a Colgate totiž poskytnou 2% z prodejů Klubu cystické fibrózy

  Validity: 7.9 - 13.9.2017

  Cystická fibróza je závažné vrozené nevyléčitelné onemocnění, postihující především dýchací a trávicí ústrojí.

  Nemocným se hromadí hlen v plicích, trpí častým kašlem a infekcemi dýchacích cest.
  Vzhledem k nefunkčnosti slinivky břišní nedochází k natrávení potravy bez pomoci léků.
  K cystické fibróze se často přidávají i další zdravotní komplikace - diabetes, osteoporóza, cirhóza jater, podvýživa atd.

  Všichni nemocní musí denně:

  • provádět vícekrát za den inhalační léčbu,
  • provádět dechovou fyzioterapii,
  • provádět rehabilitační a kondiční cvičení,
  • jíst min. 6x denně vysokokalorickou stravu,
  • před každým jídlem užívat enzymy pro správné trávení potravy,
  • užívat velké množství dalších léků, včetně opakované nitrožilní léčby antibiotiky.

  Nemocným cystickou fibrózou se někdy říká slané děti, protože mají až pětkrát slanější pot.

  Cystická fibróza v řeči čísel:

  • V ČR se s CF léčí cca 600 nemocných.
  • Každý rok se v ČR narodí 15-20 dětí s CF.
  • Každý 34. zdravý člověk v ČR je nositelem mutace genu pro CF.
  • Jsou-li oba rodiče nosiči mutace genu pro CF, mají 25% riziko narození dítěte s CF.
  • Medián dožití nemocných s CF je v současné době okolo 40 let.

  Klub nemocných cystickou fibrózou z.s. sdružuje a podporuje nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké z celé ČR.

  Činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou:

  • poskytujeme základní a odborné sociální poradenství,
  • poskytujeme psychosociální péči,
  • chráníme zájmy a práva nemocných CF,
  • přispíváme nemocným CF na náklady spojené s léčbou,
  • spolupracujeme s centry pro léčbu cystické fibrózy,
  • informujeme veřejnost o problematice CF,
  • vedeme veřejnou sbírku na pomoc nemocným CF.   

  Mobilní aplikace
  Potraviny
  on-line
  Zobrazit více