I VÁŠ NÁKUP MŮŽE POMOCI POTŘEBNÝM!

Pečujte v Září o zdraví svých zubů a pomozte tak nemocným cystickou fibrózou. Tesco a značky elmex, meridol a Colgate totiž poskytnou 2% z prodejů Klubu cystické fibrózy

Validity: 7.9 - 13.9.2017

Cystická fibróza je závažné vrozené nevyléčitelné onemocnění, postihující především dýchací a trávicí ústrojí.

Nemocným se hromadí hlen v plicích, trpí častým kašlem a infekcemi dýchacích cest.
Vzhledem k nefunkčnosti slinivky břišní nedochází k natrávení potravy bez pomoci léků.
K cystické fibróze se často přidávají i další zdravotní komplikace - diabetes, osteoporóza, cirhóza jater, podvýživa atd.

Všichni nemocní musí denně:

 • provádět vícekrát za den inhalační léčbu,
 • provádět dechovou fyzioterapii,
 • provádět rehabilitační a kondiční cvičení,
 • jíst min. 6x denně vysokokalorickou stravu,
 • před každým jídlem užívat enzymy pro správné trávení potravy,
 • užívat velké množství dalších léků, včetně opakované nitrožilní léčby antibiotiky.

Nemocným cystickou fibrózou se někdy říká slané děti, protože mají až pětkrát slanější pot.

Cystická fibróza v řeči čísel:

 • V ČR se s CF léčí cca 600 nemocných.
 • Každý rok se v ČR narodí 15-20 dětí s CF.
 • Každý 34. zdravý člověk v ČR je nositelem mutace genu pro CF.
 • Jsou-li oba rodiče nosiči mutace genu pro CF, mají 25% riziko narození dítěte s CF.
 • Medián dožití nemocných s CF je v současné době okolo 40 let.

Klub nemocných cystickou fibrózou z.s. sdružuje a podporuje nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké z celé ČR.

Činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou:

 • poskytujeme základní a odborné sociální poradenství,
 • poskytujeme psychosociální péči,
 • chráníme zájmy a práva nemocných CF,
 • přispíváme nemocným CF na náklady spojené s léčbou,
 • spolupracujeme s centry pro léčbu cystické fibrózy,
 • informujeme veřejnost o problematice CF,
 • vedeme veřejnou sbírku na pomoc nemocným CF. 

Mobilní aplikace
Potraviny
on-line
Zobrazit více