icon_search

  Uzavření provozoven Tesco Optika v HM Praha Zličín a v HM Brno Heršpice

  Validity: 8.9 - 8.9.2016

  Vážení zákazníci,
  oční optiky na provozovnách HM Brno Heršpice a HM Praha Zlíčín budou od dne 26. 9. 2016 uzavřeny. Po tomto termínu si mohou zákazníci těchto provozoven, až do 25. 11. 2016, zažádat o vrácení  zdravotní karty vedené na své jméno na adrese:

  Tesco Stores ČR a. s.
  Právní oddělení
  Vršovická 1527/68b
  100 00 Praha 10
  Email: pravni@cz.tesco-europe.com

  Poté bude tato dokumentace archivována dle zákona na:

  Pro HM Brno Heršpice:
  Krajský úřad Jihomoravského kraje
  Odbor zdravotnictví
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno

  Pro HM Praha Zličín:
  Magistrát Hlavního Města Prahy
  Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
  Mariánské nám. 2
  110 01 Praha 1

  Zákaznické reklamace v rámci záruční lhůty budou řešeny na informačním pultu dané provozovny.

  Děkujeme za pochopení 

  Mobilní aplikace
  Potraviny
  on-line
  Zobrazit více