icon_search

  Možnost platit splátky inkasem z účtu

  Nebudete muset myslet na odeslání splátky.

  Při dostatečném zůstatku na bankovním účtu bude vaše splátka vždy zaplacena včas.

  Díky nové doplňkové službě Inkaso splátky nebudete muset od prosince hlídat své splátky.

  Potřebná částka se každý měsíc jednoduše odečte z vašeho bankovního účtu. Inkaso si můžete zřídit kdykoliv během splácení nebo při sjednání nové smlouvy.

  Postup sjednání od 1. 12. 2016

  1. 1. Přihlásíte se na www.SpravceFinanci.cz nebo zavoláte na klientskou linku.
  2. 2. Zadáte číslo účtu, ze kterého budete chtít peníze strhávat.
  3. 3. Ve své bance pak dáte svolení k inkasu naším účtem číslo 2011000005/6000.

  Inkaso měsíční splátky i inkaso celkové částky k úhradě pro využití bezúročného období je zpoplatněno částkou 19 Kč měsíčně

  Inkaso

  Kdykoli po 1. 12. 2016 si můžete jako způsob splácení sjednat inkaso ze svého bankovního účtu. V průběhu trvání smlouvy o úvěru z karty si inkaso můžete sjednat nebo změnit telefonicky, prostřednictvím zabezpečených webových stránek (www.SpravceFinanci.cz) nebo jiným dohodnutým způsobem.

  Druhy inkasa

  Sjednat si můžete tyto varianty inkasa:

  1. 1) Inkaso měsíční splátky
   Prostřednictvím inkasa vám bude stržena pouze nově vygenerovaná měsíční splátka označená ve výpise jako inkasovaná částka. Inkasovaná částka nezahrnuje případné částky v prodlení z předchozích období. Pokud jste v prodlení s úhradou splátek z předchozích období, použijeme strženou částku k zaplacení „nejstarší“ nesplacené částky.
  2. 2) inkaso celkové dlužné částky k úhradě
   Slouží k úhradě dlužné částky, která je ve výpise označená jako částka k úhradě v případě, že chcete využít bezúročné období.

  Za využívání jakéhokoliv inkasa nám musíte platit měsíční poplatek ve výši uvedené v sazebníku dostupném na našich webových stránkách www.homecredit.cz v sekci dokumenty ke stažení. Pokud si tuto službu sjednáte, poplatek vám budeme účtovat k tíži vašeho úvěrového účtu.

  Co musíte udělat pro zřízení inkasa

  Pokud chcete splácet prostřednictvím inkasa, musíte bance, která vede váš běžný účet, udělit souhlas s inkasem v náš prospěch. Pokud si budete nastavovat pro inkaso limit, myslete na to, aby byl dostatečně vysoký pro realizaci úhrady.

  Zároveň nám musíte sdělit číslo běžného účtu, na kterém jste si vyřídili souhlas s inkasem a ze kterého bude inkaso probíhat. Jedině tak budeme vědět, z jakého účtu máme inkaso strhávat.

  Jak inkaso probíhá

  Inkaso probíhá pravidelně každý měsíc a provádí ho banka, u které jsou vedeny účty Home Creditu, tedy PPF banka, a. s. Splátku z vašeho běžného účtu strhneme k 15. dni v měsíci, tedy pět dní před splatností splátky. Pokud 15. den v měsíci není pracovním dnem, proběhne inkaso nejbližší pracovní den (buď předcházející, nebo následující).

  Odstoupení od služby

  O zrušení této služby nás můžete požádat kdykoli, a to i po telefonu. Pokud neplníte své povinnosti, můžeme poskytování této služby vypovědět s okamžitou účinností. Inkaso zaniká, pokud bude ukončena smlouva o úvěru z karty podle úvěrových podmínek.

  Často kladené dotazy

  Proč si můžu zřídit inkaso až po 1. 12. 2016?
  Toto je den, kdy oficiálně tuto službu pro naše klienty spouštíme. Protože chceme, abyste měli informace dostatečně dopředu, informujeme vás o všech změnách již nyní.
  Jaký je rozdíl mezi inkasem měsíční splátky a inkasem celkové dlužné částky k úhradě?
  Inkaso měsíční splátky strhne jen nově vygenerovanou měsíční splátku. Její součástí jsou také případné splátky ze splátkových programů. Částka, která vám bude tímto inkasem strhnuta, je označena ve vašem měsíčním výpise jako inkasovaná částka.
  Inkaso celkové dlužné částky k úhradě strhne celou částku, která je vyčerpaná na kartě. Její součástí jsou případné splátky ze splátkových programů. Pokud má vaše karta bezúročné období, tak tímto inkasem máte zaručené, že ho využijete. Toto je den, kdy oficiálně tuto službu pro naše klienty spouštíme. Protože chceme, abyste měli informace dostatečně dopředu, informujeme vás o všech změnách již nyní.
  Co se strhne, pokud mám zvolené inkaso měsíční splátky?
  Inkaso měsíční splátky strhne jen částku označenou ve vašem měsíčním výpise jako inkasovaná částka. Inkasovaná částka zahrnuje nově vygenerovanou měsíční splátku. Její součástí jsou případné splátky ze splátkových programů.
  Co se strhne, pokud mám zvolené inkaso celkové dlužné částky k úhradě?
  Inkaso celkové dlužné částky strhne celou částku, která je vyčerpaná na kartě. Její součástí jsou případné splátky ze splátkových programů. Pokud má vaše karta bezúročné období, tak tímto inkasem máte zaručené, že ho využijete.
  Co se stane, když pošlu peníze navíc mimo inkaso měsíční splátky?
  Jakákoli částka, kterou pošlete, se zaúčtuje ve prospěch vašeho účtu ke kartě. Inkaso se provede i přesto. Dodatečnou částkou tak ponížíte dlužnou částku z úvěrového účtu.
  Do kdy si můžu inkaso změnit, aby změna byla platná v daném měsíci?
  Pokud chcete provést jakoukoli změnu v inkasu, je potřeba ji provést do desátého dne v daném měsíci. Následně předáváme instrukce naší bance, která provádí inkaso tak, aby se částka mohla strhnout k patnáctému dni v měsíci.
  Co musím udělat pro sjednání inkasa?
  Stačí jít do Správce financí, vyplnit jen několik málo informací a následně dát ve své bance souhlas s inkasem ze svého bankovního účtu. Sjednání inkasa trvá několik minut. Pokud nevyužíváte Správce financí, mohou s vámi inkaso sjednat i operátoři na klientské lince.
  Co se stane, když nebudu mít dostatek peněz na svém účtu?
  Inkaso se neprovede. V tu chvíli vám pošleme SMS o tom, že inkaso se nezdařilo s doporučením, co nejdříve splátku zaslat jiným způsobem. Nejrychlejší způsob úhrady splátky je přes terminály Sazky.
  Kde si můžu inkaso zřídit?
  Inkaso si můžete sjednat ve Správci financí nebo na klientské lince.
  Kde si můžu inkaso zrušit?
  Inkaso si můžete zrušit ve Správci financí nebo na klientské lince.
  Lze změnit variantu inkasa?
  Ano. Pokud máte sjednáno inkaso měsíční splátky, můžete si jej změnit na inkaso celkové dlužné částky k úhradě a samozřejmě i naopak. Změnu varianty inkasa lze provést ve Správci financí nebo na klientské lince zcela zdarma.
  Jaká je cena služby inkasa?
  Inkaso měsíční splátky i inkaso celkové dlužené částky k úhradě je zpoplatněno 19 Kč za měsíc.
  Inkaso celkové dlužné částky k úhradě je zpoplatněno 19 Kč za měsíc.
  Uvidím někde informaci, jaký typ inkasa mám zřízený a z jakého účtu?
  Ano. Všechny informace o vašem inkasu naleznete v nastavení karty ve Správci financí nebo je zjistíte zavoláním na naši klientskou linku.
  Co se stane, když mám zřízené inkaso a požádám o odklad splátky?
  Pokud nás požádáte o odklad splátky do desátého dne v daném měsíci, inkaso neproběhne.
  Jak si nastavit inkaso ve své bance?
  Většina bank umožňuje zřídit inkaso v internetovém bankovnictví. Stačí zadat číslo účtu, v jehož prospěch může být inkaso prováděno – 2011000005/6000. Tento účet vede PPF banka a.s. Inkaso vám budeme strhávat pravidelně každý měsíc.
  Jaké limity pro inkaso si mám nastavit na svém bankovním účtu?
  Pro inkaso měsíční splátky doporučujeme nastavit limit ve výši aspoň jedné pětiny sjednaného úvěrového rámce.
  Pro inkaso celkové dlužné částky k úhradě doporučujeme nastavit si limit na částku o něco větší, než je sjednaný úvěrový rámec, a to pro případ, že byste si chtěli v budoucnu úvěrový rámec navýšit.
  Zjistím, že nedošlo k provedení inkasa?
  Pokud se inkaso nezdaří, budeme vás co nejdříve informovat SMS zprávou na číslo, které máme u vás uvedené. V tu chvíli doporučujeme co nejdříve provést platbu jiným způsobem, abyste se nedostali do prodlení s úhradou splátky. Nejrychlejší platba je prostřednictvím terminálu Sazky.
  Pokud se inkaso neprovedlo, stihnu ještě zaplatit včas?
  Určitě ano. Pokud ještě ten den, kdy vám zašleme SMS o neúspěšném stržení inkasa, provedete platbu přes terminál Sazky, splátka rozhodně přijde včas. Nedoporučujeme ale v tu chvíli využívat poštovní poukázky, které jsou nejpomalejší formou platby. Jejich převod může trvat až pět dní, bankovní převod může trvat až tři pracovní dny.