Děti Školák Diagnózy s předponou „dys“: Znáte druhy poruch učení?

S nástupem do školy přišlo první zklamání, stres a panika. Vaše dítě nepostupuje tak jako jeho spolužáci a vy nevíte proč. Poruchy učení jsou často dědičné. Pravděpodobnost, že je dítě zdědí po rodičích, je až 50procentní. Místo výčitek se zaměřte na komplexní pomoc a zorientujte se v diagnózách s předponou „dys“.

Dyslexie – porucha čtení

Projevuje se nejčastěji od začátku školní docházky. Dítě, které trpí touto poruchou, se velmi těžko učí spojovat písmena do slabik a následně do slov. Častým jevem je zaměňování podobných písmen, přehazování slabik či jejich přidávání na konec slova. Dítě nedokáže porozumět čtenému textu a dále ho reprodukovat. Navzdory určitému zlepšení přetrvává dyslexie do dospělého věku.

Věděli jste, že zlobivá písmenka trápí například Orlanda Blooma, Keiru Knightley, Toma Cruise či Patricka Dempseyho?

Dysgrafie – porucha psaní

Děti, které trpí touto poruchou, mají problém zapamatovat si tvar písmen a jejich písemný projev je neupravený a nečitelný. Dysgrafik si nedokáže vybavit, jak dané písmeno vypadá, a ve slovech písmena vynechává nebo není schopen je dopsat. Problémem je i správné psaní teček a čárek. Pero drží křečovitě, přidává se problém s jemnou motorikou. Náprava dysgrafie je problematická a diktáty jsou noční můrou dysgrafiků i učitelů.

Nejznámější autorka detektivních románů Agatha Christie byla dysgrafička. A podívejte se, kam až to dotáhla!

Dysortografie – porucha pravopisu

Porucha, která jde ruku v ruce s dyslexií a dysgrafií. Dítě gramatická pravidla dokonale ovládá, v praxi je ale neumí uplatnit. Věty a slova píše dohromady nebo je naopak nelogicky dělí. Těmto dětem dělají problém měkké a tvrdé slabiky, sykavky. Časté psaní diktátů a gramatických cvičení dítě zatěžuje a efekt je jen velmi slabý. Učení cizích jazyků bývá také problematické.

Dyskalkulie – porucha matematických schopností

Ve větší míře se vyskytuje právě u dívek a jde poruchu, kdy dítě nedokáže operovat s čísly, číst matematické symboly, řešit matematické operace a geometrické úlohy. Dítěti se pletou číslice v číselné řadě, problémem je i jednoduché sčítání, odčítání a násobilka.

Matematiku nenáviděli také: Hans Christian Andersen raději psal pohádky, než aby počítal příklady. Zpěvačka Cher nemá problém s notami, ale čísla jí nejdou. A i Bill Gates nechává raději počty na ostatních.

Mezi méně časté, ale stále se vyskytující poruchy patří dysmuzie – porucha hudebních dovedností, dyspinxie – porucha kreslení a dyspraxie, kdy je dítě označováno za nemotorné a je snížená jeho schopnost vykonávat běžné tělesné úkony.

Pomozte svému „dys“ dítěti

Při podezření na poruchu učení zajděte co nejdříve do pedagogicko-psychologické poradny. Poradí vám vhodné cvičení a vystaví zprávu do školy, na základě které bude mít vaše dítě úlevu při hodnocení nebo dostane více času na vypracování úkolu při písemkách a testech. Dítě tak bude méně vystresované.

Děti s „dys“ pociťují stres z toho, že nestačí svým spolužákům a nedokážou naplnit očekávání učitelů a rodičů. Ta by měla být reálná a přizpůsobená schopnostem dítěte. Dítěti s diagnózou „dys“ pomůže i:

- vypracovávání úkolů po menších částech,

- budování sebevědomí chválením a podporou v činnostech, v nichž vyniká,

- zdůrazňování kladných vlastností,

- poukazování na to, čeho dosáhlo, a ne na to, co se mu nepodařilo.

Vytisknout stránku
Sdílet článek