Děti Předškolák Montessori vzdělávání pro svobodu i motivaci v učení

Psychologové se shodují v tom, že dětství je jedním ze nejdůležitějších období v životě a častokrát předurčuje celé směřování života malého človíčka. Ve věku, kdy se začne rozvíjet kreativita dítěte (2 – 2,5 let) je proto důležité, aby se dostalo do prostředí, kde může svůj potenciál dále naplno rozvíjet. Výuka Montessori mu to vše poskytne.   

Montessori vzdělávání rozvíjí přirozený talent

Základem Montessori vzdělávání je pochopení skutečnosti, že dítě se ve správné a dobře připravené atmosféře plné podpory, nezávislosti, vhodných pomůcek a vzdělaných učitelů dokáže samotné naučit rozvíjet své schopnosti. V této pokrokové metodě výuky jsou propojeny pohybové aktivity s rozvojem intelektu.

Její zakladatelka, doktorka Maria Montessori věřila, že pouze tím, že máme bezprostřední kontakt s předmětem a vnímáme jej smyslově, si dokážeme informaci zapamatovat a uchovat na dlouhý čas. Zároveň děti rozvíjí aktivity, které jim přirozeně jdou a když v nich dosáhnout úspěch, motivuje je to k dalšímu učení.

Stres ve škole nezažívá nikdo rád. Jak naučit děti zvládat ho v pohodě?

Hlavní zásady principu Montessori

I když zásad má vzdělávání Montessori nespočet, podívejme se na 5 klíčových elementů:

1. Speciálně proškolení Montessori učitelé

Učitelé jsou v této filosofii chápáni spíše jako průvodci světem učení než jako nebezpečné autority a tvrdí zkoušející. Měli by chápat, že dítě se v jejich prostředí vyvíjí přirozeně, pozorovat jeho schopnosti, vlastnosti, talent a představovat mu vývojově vhodné ale také náročnější úkoly. Takoví pedagogové dokáží připravit vhodné materiály pro výuku studentů, nastavit ve skupině atmosféru plnou inspirace, zájmu a podpory.  

Mateřská škola naučí děti mnohem víc, než dokáže rodič doma. Jak připraví dítě na navštěvování školy?

2. Třídy bez věkových kategorií

Věkový mix dětí podporuje vzdělávání, kterému se budou děti věnovat i v dospělém životě. Mladší děti se učí od starších a ti na druhou stranu podporují své nabyté schopnosti a vědomosti tím, že ukazují své mistrovství menším spolužákům. Mladší studenti tak budují své pozorovací, starší naopak vůdčí schopnosti, které jim pomohou budovat přirozené vztahy s okolím.

3. Učení pomocí propracovaných materiálů

Jedním z hlavních elementů Montessori vzdělávání je práce se specializovanými materiály, které mají děti pomocí mechanismu „kontrol chyb“ naučit rozvíjet své konkrétní zručnosti a praktické koncepty nezávisle na přítomnosti učitele. Materiály svým designem i funkcemi přirozeně edukativně zaujmout dítě na delší čas a přimějí ho k vyššímu soustředění při učení.  

4. Dlouhé nerušené úseky soustředěné práce

V tomto typu vzdělávání děti nerušeně pracují v delších soustředěných časových oknech na aktivitách podle vlastního výběru. Když se naučí vše, co mohou, materiál vrátí na místo a vybírají si další učební pomůcky. Učitelé rozvoj dětí pozorují a pomáhají jim individuálně či v malých skupinkách. Takový „rozvrh“ dětem dodává smysl pro sebeorganizaci a koncentraci i pocit vlastní odpovědnosti či nezávislosti.  

Montessori vzdělávání pro svobodu i motivaci v učení

Zručnosti dítěte rozvíjejte i v domácím prostředí. Nechte se inspirovat našimi tipy.

5. Samostatnost při výběru práce

Montessori vzdělávání podporuje děti při výběru vzdělávacích aktivit podle jejich vlastních preferencí na základě jejich zájmů. To v dětech probouzí smysl pro odpovědnost, motivaci učit se věcem, které je zajímají a tím také schopnost hlubšího soustředění. Děti se dokáží učit sami a učitelé jim pouze ukazují cestu, jak se dostat k poznání.   

Jaké jsou výhody Montessori výuky?

Metoda Montessori přistupuje k dětem s mnohem větší důvěrou, podporuje je a vnímá spíše jako silné jedince. Mnoho rodičů se jí však navzdory všemu obává, protože ji neměli na své kůži možnost odzkoušet. Jaké hlavní výhody tedy pro zjednodušení metoda žákům poskytuje?

  • Dítě je považováno za unikátní osobnost schopnou se rozhodovat a naplno rozvíjet svůj potenciál.
  • Žáci jsou částí silné a velmi pečlivé komunity spolužáků, učitelů i samotných rodičů.
  • Svoboda bez hodnotícího, zájmového či časového omezování je velmi silným elementem, který mnoho dětí i rodičů oceňuje nejvíce.
  • Děti se díky metodě stávají samostatnějšími, sebevědomějšími a nezávislejšími.
  • Systém Montessori nenutí děti naučit se látku, ale spíše je podporuje v hledání vědomostí a dovedností na základě vlastní iniciativy.

Zdroje: montessori-nw.org, amshq.o

Vytisknout stránku
Sdílet článek