Děti Předškolák Poruchy vnímání u dětí: Odhalte je včas!

V důsledku drobného poškození některé části mozku, jeho nerovnoměrného či nedostatečného vývoje, se u dětí mohou projevovat problémy, které jejich vrstevníky netrápí. Zbystřete pozornost, pokud je vaše dítě ve škole nesoustředěné, hyperaktivní, čtení a psaní mu nejde od ruky. Poruchy vnímání mohou úplně překazit jeho vzdělávání. Takové děti nejsou vůbec hloupé a jediné, co potřebují, je pochopení a odbornou pomoc. Buďte všímaví Až v 50 % dědí děti problémy po rodičích, téměř 30 % vzniká v průběhu těhotenství a 20 % v prvním roku života. Souvislost je možné hledat s častými nemocemi v dětství a odchylkami v psychosomatickém vývoji. Zajímavostí je, že většina dětí s poruchami vnímání lezla jen krátkou dobu a paradoxně začala brzy chodit. Problém je potřeba řešit globálně. Zaměřte se na životosprávu, pravidelný pohyb a zaveďte jim pevný, pravidelný režim dne. K dítěti buďte trpěliví a naučte se tolerovat jeho výkyvy nálad. Tyto děti potřebují individuální, vstřícný a ne odsuzující přístup jak v rodině, tak i ve škole. 

Jak se poruchy projevují?

Projevy poruch bývají různé. Je třeba připomenout, že se týkají hlavně sluchového a zrakového vnímání, časového sledu, prostoru a tělesného schématu. Děti s poruchami sluchového vnímání si pletou znělé a neznělé souhlásky, slova neumí rozložit na hlásky či je analyzovat ve větě. V případě, že vaše děti trpí poruchami zrakového vnímání, upozorní vás na to problémy se čtením, rozlišováním vzorů, rozeznávání detailů na obrázku. Tyto děti si často pletou číslice a neumějí skládat puzzle. S odborníky se rozhodně poraďte i v případě, když má vaše ratolest problém s jízdou na kole, stříháním nůžkami nebo si při oblékání plete strany.

Nechte si poradit Poruchy vnímání u dětí nejsou žádná hanba. Nespoléhejte se na to, že problém zvládnete sami. Pomoc hledejte u psychologů, speciálních pedagogů a odborných lékařů. Vyhledejte pedagogicko-psychologickou poradnu, je totiž nesmírně důležité, abyste problém podchytili v začátku. Naučené zlozvyky se jen velmi těžko odstraňují. Navíc posudky z pedagogicko-psychologické poradny slouží speciálním pedagogům jako návrhy pro práci s dítětem. Věřte ve zlepšení Náprava poruch je skutečně problematická a výsledky neočekávejte hned. Naděje, že se stav vašeho dítěte zlepší, skutečně existuje. K výraznému zlepšení dochází hlavně v 6.ročníku. Netlačte na pilu a nestresujte. Ani sebe ani svého potomka. Dítě potřebuje cítit podporu, a ne tlak. Jinak může být výsledek přesným opakem toho, po čem vzájemně toužíte. Předkládejte mu jen reálné cíle, podporujte ho v činnostech, ve kterých vyniká a pochvalte ho za malý úspěch i před sourozencem nebo spolužáky. Za neúspěch dítě netrestejte, nenuťte ho násilím a hlavně, nevzdávejte to vy, jinak to vzdá i vaše dítě! 

Vytisknout stránku
Sdílet článek