Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.

Najděte projekt z vašeho okolí

Vyhledat dle informací o projektu

Nebo

Nebo

SEZNAM PROJEKTŮ

Vybrat podle:
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Léky a zdravotnický materiál pro nevyléčitelně nemocné

Mobilní hospic je terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domova. V mobilním hospici je k dispozici tým odborníků ve složení lékař s atestací v paliativní medicíně, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychologové, duchovní, poradkyně pro pozůstalé a dobrovolníci. Služby mobilního hospice jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně všech svátků. Prosíme Vás o podporu mobilní hospicové péče poskytované na Ašsku.

Region 1

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Karlovarský Aš Chebská 2934

Počet hlasů

6824
Farní charita Aš-Domov pro matky s dětmi v tísni

Zakoupení herních prvků na zahradu Domova sv. Zdislavy

Nezřídka se stává, že matka s dětmi je nucena obrátit se na pomoc azylového domu z důvodu tíživé ekonomické a bytové situace. Maminky s dětmi pak mohou být v Domově ubytované na různě dlouhou dobu, zpravidla nepřevyšující 1 rok. Proto vidíme v Domově potřebu vytvoření příznivého prostředí pro výchovu takto znevýhodněných dětí. Nově vybavená zahrada bude jednou z možností, kde se mohou matky v klidu věnovat svým dětem.

Region 1

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Karlovarský Aš Chebská 2934

Počet hlasů

4372
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace

Pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám - hrací prvky do zahrady, zahradní nábytek

Projekt cílí na prevenci rizikového chování dětí v souladu s podporou jejich zdraví a vštěpování zdravého životního stylu, otevřenou komunikaci v příjemném a zdravém prostředí. Chceme, aby děti z dětského domova si užili dětství v příjemném a bezpečném prostředí. Aby studenti měli možnost trávit svůj volný čas ve společnosti malých dětí na zahradě a tím získávali vztah k malým dětem. Tento vztah je důležitý pro jejich další rodinný život.

Region 1

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Karlovarský Aš Chebská 2934

Počet hlasů

3180
Umělecký mlýn Liběchov

Dětský svět v čase našich babiček

Naše děti už (téměř) neumějí žít bez mobilů, učitel bez počítačových prezentací, internetu a "hravých forem" výuky je pro ně nudný patron. Proč ne - moderní technologie mají i mnoho pozitivních stránek. My ale chceme hlavně malým návštěvníkům mlýna ukázat, jak se v dětském věku žilo jejich pradědům a prababičkám! S čím si hráli, jak se učili, čím se bavili, na co se těšili. Právě dětem ze starých časů bude věnována část vlastivědného muzea budovaného v liběchovském mlýně. Podpořte nás, abyste i Vy mohli s Vašimi zvídavými potomky trochu nostalgicky zavzpomínat!

Region 10

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Středočeský Čelákovice Toušeňská 2032

Počet hlasů

4233
Zdravotní klaun, o.p.s.

Dítě

Nový program Zdravotních klaunů "Dítě " ve FN Motol, je určen dětem z celé ČR, procházejícím dlouhodobou léčbou. Dítě vybere psycholog podle závažnosti diagnózy, předpokládané doby léčby nebo psychického stavu. Nejméně dvakrát týdně ho navštěvuje stejný Zdravotní klaun. Díky tomu s dítětem naváže hodně úzký vztah vybudovaný na důvěře. Klaun je s dítětem při všech důležitých procedurách. Fakt, že má dítě svého Průvodce, přispívá k psychické pohodě, což má vliv na úspěšnost léčby.

Region 10

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Středočeský Čelákovice Toušeňská 2032

Počet hlasů

12959
Post Bellum, o.p.s.

Divadelní kroužky Pamětí národa, prostor pro společnou tvorbu dětí staršího školního věku a mladých lidí. Pilotní program na zimní semestr 2019/2020

Divadelní kroužky Paměti národa, edukativně-kreativního charakteru, nabízejí prostor pro společnou tvorbu dětí a mladých lidí, pracují s reálnými zdroji a zpracovávají skutečné příběhy 20. století. Nabízejí prostor pro svobodu slova, myšlení a tvorby. Zakládají si na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti, tvořivém přístupu, toleranci, kritickému myšlení, kolegialitě a vzájemnému respektu. Umožňují dětem reagovat na otázky týkající se nedávné minulosti a zároveň vyjadřovat svůj postoj k dnešní době. Chceme veřejnost divadelními výstupy projektu potěšit a nabídnout další zdroj informací.

Region 10

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Středočeský Čelákovice Toušeňská 2032

Počet hlasů

3449
Benediktus z.s.

Vybudování zázemí pro vznik terapeutické dílny/atelieru - OKNA

Pomůžete nám vybudovat zázemí pro klienty a asistenty terapeutické dílny/ateliéru? Prostředky získané od Nadace TESCO použijeme na nákup odborné práce a stavebního materiálu, konkrétně na nová střešní okna a úpravu starších oken štítu podkroví. Bez oken je podkroví temné a nevhodné pro činnost v dílnách či odpočinek. Pusťte světlo, radost a život do podkroví v budově bývalých Lázní v Modletíně. Pomožte nám obnovit historickou budovu, abychom ji mohli zabydlet a využívat pro naši činnost v oblasti poskytování sociálních služeb. Děkujeme za podporu!

Region 11

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Pardubický Česká Třebová Dr. E. Beneše 642, Pardubický Polička Hegerova 1120

Počet hlasů

1708
Centrum J.J.Pestalozziho

Krizové centrum pomáhá dětem

Pomozte nám zvýšit šance na šťastnější dětství u ohrožených dětí a rodin. Nabízíme včasnou, citlivou a účinnou pomoc a podporu tam, kde je to potřebné a kde tomu tak není. Usilujeme o to, aby se k dětem dostala patřičná pomoc a podpora dříve, než negativní dopady na jejich další vývoj budou jen těžko odstranitelné, ne-li nevratné.

Region 11

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Pardubický Česká Třebová Dr. E. Beneše 642, Pardubický Polička Hegerova 1120

Počet hlasů

6836