Podmínky vánoční soutěže pro Tesco zákazníky

Článek 1 - Všeobecné podmínky

 1. Pořadatelem soutěže je Tesco Stores ČR a. s. se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10, 100 00, ID: 45308314, Sp. zn.: B 1377 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Pořadatel").
 2. Organizátorem soutěže je společnost Business Factory se sídlem Milady Horákové 1957/13 602 00 Brno, ID: 28356624, Sp. zn.: C 63427 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen "Organizátor").
 3. Věrnostní program Clubcard – věrnostní program zavedený společností Tesco Stores ČR a.s., smluvní podmínky jsou dostupné na stránce Tesco Stores ČR a.s.: https://www.clubcard.cz/.
 4. Karta Clubcard – karta, kterou zákazník potvrzuje své členství ve věrnostním programu Clubcard a umožňuje mu sbírat body v rámci Clubcard programu. Každá kartička Clubcard má své unikátní číslo, které se pojí k identifikačním údajům člena Clubcard věrnostního programu.
 5. Body – věrnostní body, které získává člen věrnostního programu Clubcard za nákup zboží a služeb v Tesco Stores ČR a.s. Body může člen věrnostního programu Clubcard vyměnit za dané zboží a služby. Pravidla platnosti, sbírání a výměny bodů jsou součástí Smluvních podmínek pro věrnostní program Clubcard.

Článek 2 - Doba trvání a stránka soutěže

Soutěž se koná na území České republiky a poběží online na stránce Pořadatele www.itesco.cz/vanoce, kde je možno se do soutěže zapojit (dále jen "Stránka soutěže"). Průběh trvání soutěže je v období od 8. listopadu do 5. prosince, 2017, případně déle (dále jen "Doba trvání soutěže").

Článek 3 - Podmínky pro účast v soutěži

 1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které mají bydliště nebo doručovací adresu v České republice, splňují věkovou podmínku 18 let, jsou oprávněni k právním úkonům a udělí svůj souhlas s podmínkami této soutěže. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, i Organizátora, včetně jejich rodinných příslušníků (osob blízkých) nebo jejich zástupců (dále jen "Soutěžící").
 2. K zapojení se do Soutěže je nutné navštívit Stránku soutěže se 4 kapitolami Vánoční knihy kouzel – Hračky, Recepty, Vyrobte si, Kouzelné nabídky. Pořadí, ve kterém Soutěžící navštíví tyto kapitoly, není důležité. Poté je Soutěžící vyzván k vyplnění registračního formuláře na Stránce soutěže. Soutěžící je povinen vyplnit jméno, příjmení, emailovou adresu a také číslo karty Clubcard, pokud má Soutěžící zájem o získání bodů navíc ve věrnostním programu Clubcard. Registrace s chybně vyplněnými údaji nebudou zařazeny do soutěže.
 3. Registrací v soutěži Soutěžící souhlasí s dodržováním pravidel a podmínek Soutěže.
 4. Termín pro registraci do soutěže končí dne 5. prosince, 2017 ve 23:59, nedojde-li k prodloužení termínu pro registraci do soutěže.
 5. Soutěžící se může registrovat do soutěže pouze prostřednictvím jedné emailové adresy.
 6. Soutěží se o pět (5) cen. Každý týden je ve hře pět nákupních poukazů v hodnotě 3 000,- Kč. (dále jen "Poukázka" nebo "Výhra"). Soutěž bude rozdělena do čtyř (4) soutěžních kol. Každé kolo bude probíhat od středy do úterý následujícího týdne (dále jen "Doba konání jednotlivých kol soutěže"). Smluvní podmínky využití Poukázky jsou uvedeny na její zadní straně. Navíc je ve hře jedna (1) speciální výhra – kouzelné nákupy ve vybrané prodejně Tesco Stores ČR a.s. (dále jen "Tesco prodejna pro kouzelné nákupy") v hodnotě 40 000,- Kč. Pořadatel má právo omezit nebo upravit počet některých produktů během nákupu. Platí to zejména pro alkohol, tabákové výrobky a kojenecké zboží. Cena bude udělena jednomu ze všech Soutěžících registrovaných v době trvání soutěže (dále jen "Speciální výhra" nebo "Výhra"). Výherce a jeho blízcí příbuzní (až 6 osob) budou mít k dispozici ubytování na jednu noc a v případě, že se bydliště výherce nachází v jiném městě než vybraná Tesco prodejna pro kouzelné nákupy, získají kompenzaci nákladů na cestování v předem domluvené výši.

Článek 4 - Průběh soutěže

Každý Soutěžící, který splní výše zmíněné podmínky účasti; tzn. navštíví na Stránce soutěže všechny 4 kapitoly Vánoční knihy kouzel – Hračky, Recepty, Vyrobte si sami, Kouzelné nabídky a vyplní registrační formulář, obdrží jako odměnu od Pořadatele soutěže připsání 150 bodů na jeho kartu Clubcard, pokud je členem věrnostního programu Tesco Clubcard. Aby mohlo dojít k převedení bodů, Soutěžící musí poskytnout Pořadateli číslo své karty Clubcard.

Vyplněním registračního formuláře získává Soutěžící šanci vyhrát jednu z Poukázek nebo Speciální výhru. Pokud se Soutěžící registruje do soutěže, tzn. vyplní v soutěžním formuláři na Stránce soutěže následující informace: jméno, příjmení, emailová adresa a číslo karty Clubcard, a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou tyto údaje uloženy do databáze Soutěžících, z nichž bude každý týden náhodně vybráno pět (5) výherců, a to elektronickým způsobem losování Pořadatelem pravidelně po ukončení Doby konání jednotlivých kol soutěže.

V Době trvání soutěže budou všichni Soutěžící, resp. jejich osobní údaje uloženy v databázi Soutěže, ze které bude navíc náhodně vybrán jeden výherce Speciální výhry, a to elektronickým způsobem losování Pořadatelem.

Článek 5 - Garantovaná odměna

 1. Pokud je Soutěžící zároveň členem věrnostního programu Clubcard, má nárok získat garantovanou odměnu. Podmínkou je, že Soutěžící navštíví v období od začátku trvání soutěže do 24. prosince, 2017 na Stránce soutěže všechny 4 kapitoly (pod-stránky) Vánoční knihy kouzel – Hračky, Recepty, Vyrobte si sami, Kouzelné nabídky. Dále vyplní registrační formulář, kde uvede číslo jeho karty Clubcard. Na základě splnění těchto podmínek mu bude Pořadatelem soutěže udělena garantovaná odměna připsání 150 Clubcard bodů.
 2. Body Clubcard budou Pořadatelem soutěže připsány na Clubcard kartu Soutěžícího během 5 týdnů od vyplnění registračního formuláře. Body se na účtu objeví v příštím čtvrtletí v sekci Ostatní body. V případě vyplnění registračního formuláře během 3 týdnů před termínem zaslání Clubcard vyúčtování, tyto body nemusí být zobrazeny až do dalšího vyúčtování.
 3. Pořadatel je odpovědný za řádné navýšení Clubcard bodů na účet Soutěžícího.
 4. Soutěžící nemá nárok na finanční náhradu hodnoty Clubcard bodů.
 5. Tyto Podmínky mohou být zrušeny či změněny kdykoli bez předchozího oznámení.

Přečtěte si, prosím, podmínky věrnostního programu Clubcard: https://www.clubcard.cz/.

Článek 6 - Výsledky soutěže a výhry

 1. Výherci soutěže budou náhodně vybráni ze všech platných registrací vyplněných v době trvání soutěže, a to elektronickým způsobem losování Pořadatelem vždy po ukončení Doby trvání jednotlivých soutěžních kol. Z losování budou vyřazeny všechny registrace vyplněné po Době trvání jednotlivých soutěžních kol. Rozhodnutí Pořadatele o platnosti registrace je konečné. Výherci soutěže budou náhodně vybráni, a to elektronickým způsobem losování Pořadatelem.
 2. Výhra může být přijata pouze osobou Výherce a je nepřenosná na jinou osobu. Žádné finanční kompenzace Výhry nejsou možné. Každý Soutěžící má právo pouze na jednu Výhru v jednotlivých soutěžních kolech a na konci Doby trvání celé soutěže má jeden ze všech platných Soutěžících právo vyhrát jednu Speciální cenu.
 3. Pořadatel soutěže nemá žádnou odpovědnost za smýšlené údaje, nekompletní nebo neplatné registrace nebo nedokončené registrace.
 4. Výherci budou obeznámeni emailovou zprávou do tří dnů následujících po ukončení doby trvání jednotlivých kol a Výherce Speciální ceny bude obeznámen emailovou zprávou do tří dnů po ukončení Doby trvání celé Soutěže. Každý výherce bude kontaktován Organizátorem s použitím osobních údajů poskytnutých výhercem. Pro obdržení výhry musí Výherce poskytnout Organizátorovi svou platnou adresu bydliště a poskytnout souhlas se zpracováním dat výhradně pro účely zaslání výhry. Výše zmíněný souhlas je dobrovolný, ale zároveň nezbytný pro účely zaslání Výhry. Pokud Organizátor nebude mít možnost kontaktovat výherce nebo Výhra nebude Výhercem vyzvednuta do 2 kalendářních dnů, bude náhodně vylosován náhradní Výherce elektronickým způsobem losování Pořadatelem, a tím Pořadateli i Organizátorovi zaniká jakákoli povinnost vůči původnímu výherci soutěže.
 5. Všechny údaje, které Soutěžící vyplní v registračním formuláři, budou použity:
  a) Organizátorem k administrativním účelům a za účelem kontaktování výherců
  b) dle smluvních podmínek platných pro zákazníky Clubcard, pokud je Soutěžící členem věrnostního programu Clubcard: https://www.clubcard.cz/.
 6. Soutěžící nebude důsledkem registrace v Soutěži kontaktován pro marketingové účely, pokud neposkytne Pořadateli svůj souhlas dle článku 8, odst. 2.
 7. Je v kompetenci Soutěžícího ujistit se, že uvedené číslo karty Clubcard je uvedeno správně, tj. 18-ciferné číslo. Body nebudou přičteny, pokud je číslo nesprávně uvedeno.

Článek 7 - Vyřazení Soutěžících ze soutěže

 1. Pořadatel si vyhrazuje všechna práva vyřadit bez předchozího varování ze soutěže Soutěžícího, který nedodržuje nebo porušuje podmínky a pravidla Soutěže. Pořadatel má také právo vyřadit ze soutěže každého Soutěžícího, jehož chování je protiprávní (obzvláště pokud používá neautorizovaný hardware nebo je jeho chování jinak podvodné); (iii) účastní se soutěže cizím jménem; (iiii) účastní se hazardních her; (iv) jiným způsobem podvádí za účelem výhry v Soutěži a porušuje pravidla Soutěže.
 2. Rozhodnutí Pořadatele o vyřazení Soutěžícího ze soutěže je konečné. Pokud se Pořadatel rozhodne vyřadit Soutěžícího ze Soutěže z jednoho z výše zmíněných důvodů až po předání Výhry, vyřazený Soutěžící je povinen vrátit Výhru zpět Pořadateli Soutěže nebo zaplatit částku v hodnotě Výhry.

Článek 8 - Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel dohlíží na zacházení s osobními daty Soutěžícího v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů").
 2. Kliknutím na pole „Souhlasím“ uděluje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, a to po dobu platnosti webové stránky www.itesco.cz za účelem zasílání obchodních nabídek zboží nebo služeb nabízených Pořadatelem Soutěže nebo jeho obchodními partnery a za účelem provádění marketingových výzkumů.
  Pořadatel a Organizátor tímto prohlašují, že poskytnuté osobní údaje Soutěžícího budou použity pouze k výše zmíněným účelům.
  Soutěžící, který vyhraje Speciální cenu, uděluje souhlas Pořadateli k produkci a použití obrazových materiálů a video nahrávek osoby Výherce (tj. jakýchkoli projevů osobní povahy) v souladu s právními předpisy a výhradně pro účely a po dobu nezbytnou k propagaci Soutěže na digitálních kanálech Pořadatele. Jedná se např. o video nahrávku z výherní akce, kdy si bude výherce vybírat zboží v Tesco prodejně nebo krátký rozhovor s Výhercem. Soutěžící si je vědom, že pokud se stane výhercem Speciální výhry, je nutné udělit souhlas Pořadateli s použitím jeho projevů osobní povahy ještě před převzetím Speciální výhry. Bez poskytnutí tohoto souhlasu, ztrácí Výherce právo na Speciální výhru.
  Při registraci do Soutěže a v Době trvání soutěže, je Soutěžící vyzván k udělení svého souhlasu s použitím jeho osobních údajů prostřednictvím specifických technických prostředků, jak již uvedeno v Podmínkách soutěže.
 3. Soutěžící také uděluje svůj souhlas s publikováním svého jmena a příjmení na webové stránce www.itesco.cz/vanoce poté, co je výherce kontaktován.
 4. Osobní data spadající pod Zákon o ochraně osobních údajů mohou být dostupná nebo poskytnuta dalším společnostem skupiny Tesco Stores ČR a.s., z čehož plyne i jejich přeshraniční přenos.
 5. Osobní údaje (včetně video nahrávky) mohou být zpracovány na žádost Pořadatele Organizátorem za účelem efektivní organizace a realizace soutěže, především za účelem komunikace Organizátora se zákazníky, kteří jsou zároveň Soutěžící. Správce osobních údajů svěří zpracování osobních údajů Výherců Soutěže Organizátorovi, aby elektronicky zkontaktoval Výherce a poslal jim Výhry poskytnuté Pořadatelem Soutěže, na základě jejich písemné dohody.
 6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Pořadatel není oprávněn k jejich vyžadování. Soutěžící mají právo na přístup k informacím, doplnění a opravu osobních údajů. Souhlas ke zpracování osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to na emailové adrese soutez@brandformance.cz nebo písemně doručením na adresu sídla společnosti Tesco Stores ČR a.s. uvedené v těchto Podmínkách soutěže.
 7. Ochrana osobních údajů je v souladu s ustanovením Zákon o ochraně osobních údajů např. právo písemně zažádat o formulář se seznamem osobních údajů, která mají být zpracována; potvrzení jestli a které konkrétní osobní údaje jsou předmětem zpracování, atd.
 8. V případě, že osobní údaje již nejsou aktuální po uplynutí doby, kdy splnily daný účel /nebo v případě vznesení námitky proti jejich použití, budou odstraněny.
 9. Osobní údaje Soutěžícího poskytnuté Pořadateli musí být pravdivé, a v případě změny v osobních údajích je Soutěžící povinen neprodleně informovat Pořadatele, který je upraví.

Článek 9 - Závěrečná ustanovení

 1. Svou účastí v soutěži, dává Soutěžící svůj souhlas s Podmínkami soutěže. Soutěžící zároveň bere na vědomí potenciální závazek zdanění Výhry v souladu s příslušnou legislativou v případě, že hodnota Výher převýší zákonem daný limit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo pozastavit soutěž bez předchozího oznámení a bez nutnosti udávat důvody v případě, že nebude na straně Pořadatele technicky možné pokračovat v provozování soutěže.
 3. Soutěžící nemá žádný nárok na požadování Výhry a zároveň není oprávněn vymáhat žádnou alternativní náhradu za Výhru. Zároveň Soutěžící nemá povinnost Výhru přijmout.
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit Výhru ve srovnatelné hodnotě původní Výhry a změnit podmínky předání Výhry. Pořadatel si také vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, včetně doby trvání soutěže, nebo předčasně soutěž ukončit.
 5. Pořadatel není odpovědný za škody způsobené Soutěžícímu v souvislosti s jeho účastí v soutěži nebo za nedostupnost/problémy technického vybavení a sítě nezbytného pro průběh soutěže a registraci.
 6. Další podmínky, které nejsou uvedeny zde, se řídí zákony České republiky. Jakékoli námitky spojené se Soutěží a jejím průběhem je možné poslat na následující emailovou adresu: soutez@brandformance.cz kdykoli v průběhu Doby trvání celé soutěže nejdéle však do 3 dnů po jejím skončení , později již nebude na případné stížnosti brán zřetel. Rozhodnutí Pořadatele soutěže o řešení stížnosti je konečné.
 7. Pravidla Soutěže jsou dostupná na webové stránce www.itesco.cz/vanoce a v tištěné podobě jsou k dispozici na adrese sídla Pořadatele.


V Praze dne 8.11.2017