icon_search

  Pojištění výdajů Splácejte hotovostní půjčku bez obav | Tesco Finanční služby

  Pojištění

  Zajistěte sobě a své rodině větší komfort a jistotu v případě nepříznivých životních událostí, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání nebo ukončení podnikání, přiznání invalidity nebo úmrtí. V těchto nepříznivých životních situacích pojišťovna uhradí každý měsíc plnění ve výši splátky úvěru nebo jednorázově vyplatí plnění ve výši nesplaceného úvěru.

  Zvolit si můžete jeden z následujících balíčků pojištění dle vašich potřeb:

  Balíček PREMIUM

   

  Balíček PLUS

  poskytuje pojistné krytí pro případ:

  • ztráty příjmu ze zaměstnání či z podnikání
  • pracovní neschopnosti následkem úrazu
   či nemoci
  • invalidity 3. stupně následkem úrazu
   či nemoci
  • smrti úrazem
   

  poskytuje pojistné krytí pro případ:

  • pracovní neschopnosti následkem úrazu
   či nemoci
  • invalidity 3. stupně následkem úrazu
   či nemoci
  • smrti úrazem

  Pojištění si sjednáte přímo při uzavíraní úvěrové smlouvy. Úhrada za pojištění je součástí vaší pravidelné měsíční splátky. Více informací o pojištění najdete také na www.zdravi.cz.

   

  Co hradí pojišťovna?

  Pojistné riziko Částka plnění
  Pracovní neschopnost povinná pravidelná splátka úvěru
  Ztráta zaměstnání / ukončení podnikání povinná pravidelná splátka úvěru
  Invalidita 3. stupně nesplacená výše úvěru
  Smrt úrazem nesplacená výše úvěru

   

  Nastala pojistná událost?

  Volejte na: 841 111 132 (Po - Pá 8:00 - 18:00 hod.)
  Mailujte: info@zdravi.cz
  Pište: ČP Zdraví a.s., Na Pankráci 123, 140 00 Praha 4

  K nahlášení pojistné události použijte tiskopis "Oznámení pojistné události" z části Dokumenty ke stažení. Vyplněné oznámení zašlete pojišťovně ČP Zdraví, na výše uvedenou adresu. Pojistnou událost můžete pojišťovně nahlásit i elektronicky na www.zdravi.cz. Zde také naleznete informace, jak postupovat. Věnujte prosím pozornost termínům pro předložení požadovaných dokumentů.

  Pokud pojišťovna vaši pojistnou událost uzná, bude pojistné plnění vyplácet na váš účet. Nezapomeňte proto v tiskopisu "Oznámení pojistné události" uvést správné číslo vašeho účtu.

  Pravidla pro výplatu pojistného plnění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které naleznete v části Dokumenty ke stažení. Věnujte prosím pozornost výlukám z pojištění. Více informaci získáte na www.zdravi.cz.

   

  Zpět

  Možnosti sjednání Hotovostní půjčky

  Správce financí

  Potřebujete radu ohledně vaší smlouvy?

  x