icon_search

  Ke stažení TESCO

  Ke stažení

  Dokumenty k Rychlé půjčce na kartu

  Informace ke smlouvě

  pdf Úvěrové podmínky IHTK118 platné pro smlouvy uzavřené od 1.12.2018
  Stáhnout
  pdf Příručka k Úvěrové kartě Tesco
  Stáhnout
  pdf Sazebník poplatků a odměn k Úvěrové kartě Tesco platné pro smlouvy od 5.11.2018
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky IHTK118 platné pro smlouvy uzavrřené od 24. 10. 2018
  Stáhnout
  pdf Informace o Finančním arbitrovi
  Stáhnout

  Formuláře

  pdf Žádost o nové vygenerování PIN
  Stáhnout
  pdf Reklamace karetní transakce (CZ)
  Stáhnout
  pdf Reklamace karetní transakce (EN)
  Stáhnout
  pdf Žádost o vydání náhradní karty
  Stáhnout
  pdf Žádost o vrácení přeplatku
  Stáhnout
  pdf Vypověď smlouvy revolvingového úveru
  Stáhnout
  pdf Oznámení o změně osobních údajů
  Stáhnout
  pdf Potvrzení o výši příjmu
  Stáhnout
  pdf Card Transaction Claim
  Stáhnout
  Informace k pojištění
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - INVALIDITA III. STUPNĚ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf Informace o pojištění schopnosti splácet a o pojištění osobních věcí a zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění schopnosti splácet k úvěru
  Stáhnout

  Dokumenty k Hotovostní půjčce

  Informace ke smlouvě

  pdf Úvěrové podmínky ITH218 platné pro smlouvy uzavřené od 1.12.2018
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky ITH118 platné pro smlouvy uzavřené od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Informace o úhradách v prodlení – platné pro smlouvy uzavřené do 1.11.2016
  Stáhnout
  pdf Podmínky zvýhodněné služby Odložené splátky (1. 6. 2017 – 28. 2. 2018)
  Stáhnout
  pdf Podmínky pro vrácení bonusu platné od 11. 4. 2016 do 8. 5. 2016.
  Stáhnout
  pdf Podmínky pro vrácení 50 % zaplacených úroků
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 1. 11. 2016
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 24. 6. 2016
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 15. 4. 2015
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 1. 5. 2014
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014
  Stáhnout
  pdf Sazebník poplatků pro hotovostní půjčky sjednané od 1. 11. 2016
  Stáhnout
  pdf Sazebník pro Hotovostní půjčku Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 1. 5. 2014
  Stáhnout
  pdf Sazebník pro Hotovostní půjčku Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 1. 6. 2013
  Stáhnout
  pdf Podmínky pro získání bonusu (31.5.2017 – 31. 10. 2017)
  Stáhnout
  pdf Podmínky pro získání bonusu (16. 10. 2013 – 16. 1. 2014)
  Stáhnout
  pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
  Stáhnout
  pdf Informace o Finančním arbitrovi
  Stáhnout

  Informace k pojištění (k úvěrům sjednaných po 1. 11. 2016)

  pdf Rámcová pojistná smlouva HCRH 1/2016 o pojištění schopnosti splácet k hotovostním a spotřebitelským úvěrům ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCRH 1/2016 o pojištění schopnosti splácet k hotovostním a spotřebitelským úvěrům ve znění účinném do 24.5.2018
  Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 25.5.2018 Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 1.8.2017 Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 1.11.2016 Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - INVALIDITA III. STUPNĚ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění asistenčních služeb
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění osobních věcí a zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění schopnosti splácet k úvěru
  Stáhnout
  pdf Informace o pojištění asistenčních služeb
  Stáhnout
  pdf Informace o pojištění schopnosti splácet a o pojištění osobních věcí a zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout

  Formuláře

  pdf Potvrzení o výši příjmu
  Stáhnout
  pdf Oznámení o změně osobních údajů
  Stáhnout
  pdf Žádost o jednorázovou změnu výše a počtu splátek
  Stáhnout
  pdf Žádost o jednorázový odklad splátky
  Stáhnout
  pdf Žádost o změnu data splatnosti měsíčních splátek
  Stáhnout

  Informace o pojištění (k úvěrům sjednaných do 31. 10. 2016)

  pdf Oznámení pojistné události - smrt následkem úrazu
  Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události - invalidita třetího stupně
  Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události - pracovní neschopnost
  Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události - zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události - ztráta příjmu
  Stáhnout
  pdf Pojistná smlouva k pojištění výdajů 191007712009 ( balíčky Plus, Premium, Standard, Pojištění zneužití karty) - aktuální platné znění
  Stáhnout
  pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění schopnosti splácet (Pojistná smlouva 191006832006) - aktuální platné znění
  Stáhnout
  pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů, klíčů nebo odcizením telefonu
  Stáhnout

  Důležité dokumenty o Clubcard kreditní kartě Premium PLUS

  Důležité dokumenty o Clubcard kreditní kartě Premium PLUS

  Informace ke smlouvě

  pdf Úvěrové podmínky ITK318P platné pro smlouvy uzavřené od 1.12.2018
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky ITK218P platné pro smlouvy uzavřené od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Změny ve Smlouvě o platebních službách – používání kreditní karty (platné od 13. 1. 2018)
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky ITK118P platné pro smlouvy uzavřené od 13.1.2018
  Stáhnout
  pdf Brožurka ke kartě Clubcard kreditní karta Premium PLUS
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky ITK117P platné pro smlouvy uzavřené od 1. 8. 2017
  Stáhnout
  pdf Příručka k vaší kartě Clubcard kreditní karta Premium PLUS ITK 216P pro smlouvy uzavřené od 23.11.2016
  Stáhnout
  pdf Pravidla programu odměn pro Clubcard kreditní kartu Premium PLUS
  Stáhnout
  pdf Podmínky služby SMS info
  Stáhnout
  pdf Dodatek k úvěrovým podmínkám – splátkové programy
  Stáhnout
  pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
  Stáhnout
  pdf Informace o Finančním arbitrovi
  Stáhnout
  pdf Sazebník poplatků a odměn
  Stáhnout

  Formuláře

  pdf Žádost o změnu výše úvěrového rámce 1
  Stáhnout
  pdf Žádost o nové vygenerování PIN
  Stáhnout
  pdf Reklamace karetní transakce (CZ)
  Stáhnout
  pdf Reklamace karetní transakce (EN)
  Stáhnout
  pdf Žádost o vydání náhradní karty
  Stáhnout
  pdf Žádost o vrácení přeplatku
  Stáhnout
  pdf Vypověď smlouvy revolvingového úveru
  Stáhnout
  pdf Oznámení o změně osobních údajů
  Stáhnout
  pdf Potvrzení o výši příjmu
  Stáhnout
  pdf Card Transaction Claim
  Stáhnout

  Informace o pojištění

  pdf Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - INVALIDITA III. STUPNĚ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ UDÁLOSTI - POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 1.11.2016 Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 1.8.2017 Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 25.5.2018 Stáhnout

  Důležité dokumenty o spojení půjček

  Důležité dokumenty o spojení půjček

  Informace ke smlouvě

  pdf Úvěrové podmínky TKH218 platné pro smlouvy uzavřené od 1.12.2018
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky TKB118 platné pro smlouvy uzavřené od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky TKH118 platné pro smlouvy uzavřené od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky TKH216 platné pro smlouvy uzavřené od 1. 11. 2016
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky TKH116 platné pro smlouvy uzavřené od 24. 6. 2016
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky TKH115 platné pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2015
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky TKH214 platné pro smlouvy uzavřené od 1. 5. 2014
  Stáhnout
  pdf Úvěrové podmínky TKH114 platné pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014
  Stáhnout
  pdf Sazebník pro spojení půjček Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 1. 11. 2016
  Stáhnout
  pdf Sazebník pro spojení půjček Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 1. 5. 2014
  Stáhnout
  pdf Sazebník pro spojení půjček Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 22. 5. 2013
  Stáhnout
  pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
  Stáhnout
  pdf Informace o Finančním arbitrovi
  Stáhnout
  pdf Podmínky pro získání bonusu (31.5.2017 – 31. 10. 2017)
  Stáhnout

  Informace k pojištění (k úvěrům sjednaných po 1. 11. 2016)

  pdf Rámcová pojistná smlouva HCRH 1/2016 o pojištění schopnosti splácet k hotovostním a spotřebitelským úvěrům ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 25.5.2018 Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 1.8.2017 Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 1.11.2016 Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCRH 1/2016 o pojištění schopnosti splácet k hotovostním a spotřebitelským úvěrům ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - INVALIDITA III. STUPNĚ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění asistenčních služeb
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění osobních věcí a zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění schopnosti splácet k úvěru
  Stáhnout
  pdf Informace o pojištění asistenčních služeb
  Stáhnout
  pdf Informace o pojištění schopnosti splácet a o pojištění osobních věcí a zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout

  Formuláře

  pdf Potvrzení o výši příjmu
  Stáhnout
  pdf Oznámení o změně osobních údajů
  Stáhnout
  pdf Žádost o jednorázovou změnu výše a počtu splátek
  Stáhnout
  pdf Žádost o jednorázový odklad splátky
  Stáhnout
  pdf Žádost o změnu data splatnosti měsíčních splátek
  Stáhnout

  Informace o pojištění výdajů (k úvěrům sjednaných do 31. 10. 2016)

  pdf Oznámení pojistné události - invalidita třetího stupně
  Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události - pracovní neschopnost
  Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události - smrt následkem úrazu
  Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události - zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události - ztráta příjmu
  Stáhnout
  pdf Pojistná smlouva k pojištění výdajů 191007712009 ( balíčky Plus, Premium, Standard, Pojištění zneužití karty) - aktuální platné znění
  Stáhnout
  pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění schopnosti splácet (Pojistná smlouva 191006832006) - aktuální platné znění
  Stáhnout
  pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů, klíčů nebo odcizením telefonu
  Stáhnout

  Důležité dokumenty o nákupu na splátky

  Důležité dokumenty o nákupu na splátky

  Informace ke smlouvě

  pdf Příručka k vaší kartě Clubcard kreditní karta Premium PLUS
  Stáhnout
  pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
  Stáhnout
  pdf Informace o Finančním arbitrovi
  Stáhnout

  Informace k pojištění (k úvěrům sjednaných po 1. 11. 2016)

  pdf Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění účinném do 24.5.2018
  Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 25.5.2018 Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 1.8.2017 Stáhnout
  pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
  platné od 1.11.2016 Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - INVALIDITA III. STUPNĚ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ UDÁLOSTI - POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění asistenčních služeb
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění osobních věcí a zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění schopnosti splácet k úvěru
  Stáhnout
  pdf Informace o pojištění asistenčních služeb
  Stáhnout
  pdf Informace o pojištění schopnosti splácet a o pojištění osobních věcí a zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění dodatku č. 1 účinného od 25.5.2018
  Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) ve ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout
  pdf Informace k pojištění a pojistným smlouvám
  Rámcová pojistná smlouva HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty ve znění účinném do 24.5.2018 Stáhnout

  Formuláře

  pdf Potvrzení o výši příjmu
  Stáhnout
  pdf Oznámení o změně osobních údajů
  Stáhnout
  pdf Žádost o jednorázovou změnu výše a počtu splátek
  Stáhnout
  pdf Žádost o jednorázový odklad splátky
  Stáhnout
  pdf Žádost o změnu data splatnosti měsíčních splátek
  Stáhnout
  pdf Zvláštní pojistné podmínky - pojištění výdajů
  Stáhnout
  pdf Zvláštní pojistné podmínky - pojištění schopnosti splácet
  Stáhnout
  pdf Informace o pojištění výdajů a pojištění zneužití karty
  Stáhnout
  pdf Informace o pojištění schopnosti splácet
  Stáhnout
  pdf Pojistná smlouva 19100683
  Stáhnout
  pdf Pojistná smlouva 19100771
  Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události - INVALIDITA TŘETÍHO STUPNĚ
  Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události – PRACOVNÍ NESCHOPNOST
  Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události – SMRT NÁSLEDKEM ÚRAZU
  Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události – ZNEUŽITÍ KARTY
  Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Stáhnout
  pdf Oznámení pojistné události – ZTRÁTA PŘÍJMU
  Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Stáhnout

  Správce financí

  Potřebujete radu ohledně vaší smlouvy?

  Poskytovatelem úvěru je Home Credit, a.s.

  x