icon_search

  Slovníček pojmů | Tesco Finanční služby

  Slovníček pojmů Tesco Finančních služeb

  A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Akontace

  je částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo leasingu. Jedná se o první, většinou navýšenou splátku. Je uváděna v procentech z celkové ceny pořizované věci. Zpravidla se pohybuje od 10 % výše.

  Bankomat (ATM)

  je peněžní výdajový automat na výplatu hotovosti prostřednictvím platební karty.

  Bezhotovostní

  je platba jiným způsobem než hotovými penězi, např. prostřednictvím platební karty u obchodníka, převody peněz pomocí internetového bankovnictví (trvalý příkaz nastavený pro měsíční splátky) apod.

  Bezúčelový (neúčelový) úvěr

  je druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít k libovolnému účelu, nečerpá jej pro financování konkrétního zboží nebo služeb. Jedná se například o hotovostní úvěr.

  Bezúročné období

  je výhodou kreditních karet, díky níž nemusí klient zaplatit žádné peníze navíc. Pokud během tohoto časově omezeného období zaplatí všechny vyčerpané peníze, neplatí žádný úrok. Kreditní karty Home Credit mají bezúročné období 51 dnů.

  Blokace karty

  je proces, kterým se znemožní používání platební karty. Po deaktivaci je karta blokována pro všechny platební transakce i výběry z bankomatu. Blokací karty se zabraňuje jejímu zneužití poté, co klient kartu ztratil nebo mu ji někdo odcizil.

  Bonita

  je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.

  Čerpání úvěru

  je odepsání peněz z účtu klienta poté, co uskutečnil transakci.

  Disponibilní zůstatek

  je objem finančních prostředků, které má klient aktuálně k dispozici pro čerpání úvěru. Toto je úvěrový rámec snížený o částku již uskutečněných transakcí. Disponibilní zůstatek se každou měsíční i mimořádnou splátkou zvětšuje. Např. je-li úvěrový rámec 15 000 Kč a klient si již koupil zboží za 10 000 Kč, je disponibilní zůstatek 5 000 Kč.

  Dluh

  je závazek - povinnost určité osoby plnit (např. zaplatit) jiné osobě.

  Dlužník

  je fyzická nebo právnická osoba, které finanční instituce poskytla úvěr. Tato osoba je na základě úvěrové smlouvy povinna půjčku splatit (včetně úroků, případně úroků z prodlení, poplatku z prodlení apod.)

  Doklad totožnosti

  je nutný k vyřízení formalit spojených s úvěrem. Žadatel nejčastěji předkládá platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti. Home Credit akceptuje platný řidičský průkaz nebo cestovní pas, rodný list nebo platný zbrojní průkaz.

  Držitel karty

  je majitel karty, který je jako jediný oprávněný kartu používat.

  Embosovaná

  je platební karta, na níž je reliéfně (vystouplým tiskem) uvedeno jméno majitele karty a její číslo. Lze ji použít v tzv. imprinterech, což jsou obchodní terminály zvané „žehlička".

  Hotovostní úvěr

  je spotřebitelský bezúčelový úvěr, který slouží k nákupu jakéhokoliv druhu zboží či služeb a je klientovi vyplacen hotově nebo na běžný účet.

  Inkaso

  je pokyn k provedení platby z účtu klienta. Toto svolení k platbě dává finanční instituci subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby (např. pravidelné měsíční splátky apod.).

  Jistina

  úvěru je objem prostředků, které si klient půjčil. Nesplacenou jistinou je zbývající částka, kterou klient věřiteli ještě neuhradil.

  Kreditní karta

  znamená nákup na úvěr. Každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od společnosti, která kartu vydala. Klient je pak povinen splatit úvěr v dohodnutém termínu.

  Měsíční splátky

  začíná klient splácet, jakmile čerpá úvěr. Jedná se buď o pevně danou částku (uvedenou v úvěrové smlouvě), nebo procento z úvěrového rámce na revolvingovém úvěru. Např. je-li úvěrový rámec 20 000 Kč a splátka činí 4 % z úvěrového rámce, pak měsíční splátka činí konstantně 800 Kč.

  Mimořádná splátka

  měsíční splátku lze kdykoli bez dalších poplatků zvýšit o mimořádnou splátku, která zvyšuje o tzv. disponibilní částku a snižuje úvěrové zatížení klienta.
    Předchozí 1 2 3 4 Další

  Správce financí

  Potřebujete radu ohledně vaší smlouvy?

  Poskytovatelem úvěru je Home Credit, a.s.

  x