icon_search

    Seznam zpracovatelů TESCO

    Seznam zpracovatelů

    Vaše osobní údaje mohou být společností Tesco Stores ČR a.s., IČO: 453 08 314, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, předány těmto zpracovatelům:

    Line Art Group a.s., IČO: 271 68 590
    DIRECT Pojišťovna, a.s., IČO: 27441831