Recyklace zářivek TESCO

Recyklace zářivek

Jak likvidovat kompaktní fluorescenční žárovky a žárovky LED?

Tyto žárovky obsahují složité elektronické součásti a nesmí se vyhazovat do běžného domovního odpadu. Na toto upozorňuje symbol přeškrtnutého odpadkového koše na obalu. Tyto světelné zdroje lze vracet v prodejnách, kde se prodávají, a na místech určených ke sběru elektronického odpadu. V našich obchodech najdete sběrné boxy přímo v místě prodeje. Další informace vám poskytneme u pultu služeb zákazníkům nebo je najdete na webu www.ekolamp.cz.

Co dělat, když se rozbije kompaktní fluorescenční žárovka?

Oproti žárovkám LED a většině ostatních typů žárovek určených pro používání v domácnostech obsahují kompaktní fluorescenční žárovky velmi malé množství rtuti. Z nepoškozené žárovky se ani při jejím používání žádná rtuť neuvolňuje. Když se žárovka rozbije, může se uvolnit maximálně 5 miligramů rtuti.
Po rozbití úsporné fluorescenční žárovky nejprve místnost vyvětrejte (min. 15 minut). Poté vlhkou utěrkou všechny části žárovky sesbírejte a vložte do plastového sáčku. Při úklidu zabraňte styku střepin s pokožkou a nepoužívejte vysavač.