icon_search

  Všeobecné obchodní podmínky služby TESCO Zásilka

  (dále jen „Obchodní podmínky“)

  TESCO Zásilka

  společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 Vršovice 100 00, IČO: 45308314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Tesco“).

  I. Služba – popis, podmínky, omezení

  Tyto Obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využitím služby TESCO Zásilky, dostupné prostřednictvím www.itesco.cz/potravinyonline/ (dále jen „Služba“). Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

   

  Na internetové stránce www.itesco.cz/potravinyonline/  (dále jen „Webová stránka“) společnost Tesco nabízí zboží, které zákazník může prostřednictvím Služby objednat a koupit. Zboží, včetně ceny zobrazené na internetové stránce neregistrovanému/nepřihlášenému uživateli se vztahuje k referenční prodejně Tesco a teprve v okamžiku řádné registrace je registrovanému/přihlášenému uživateli zobrazeno zboží a ceny platné v provozovně přiřazené uživateli.

   

  Služba je určena výhradně jednotlivcům a domácnostem s adresou doručení v České republice. K využití Služby je oprávněna pouze fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s Obchodními podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně se zaregistruje na www.itesco.cz/potravinyonline/ (dále jen „Zákazník“). Zákazníkem se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel; mezi osobou mladší 18 let, právnickou osobou, nebo fyzickou osobou – podnikatelem a společností Tesco kupní smlouva v rámci internetového prodeje vůbec nevznikne.

  II. Registrace Zákazníka, uživatelský účet Clubcard

  1. Registrační formulář

  Zákazník na základě vyplnění registračního formuláře na Webové stránce  www.itesco.cz/potravinyonline/  získá přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen “Uživatelský účet“). Ze svého Uživatelského účtu může Zákazník provádět objednávání zboží.

   

  Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvést správné, přesné a pravdivé údaje. Zákazník se může do Služby www.itesco.cz/potravinyonline/ registrovat pouze jednou, a to na základě první úspěšně ukončené registrace.

   

  Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to buď prostřednictvím zákaznické linky nebo přímo ve svém Uživatelském účtu. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a při objednání zboží jsou považovány společností Tesco za správné. Pro zrušení registrace je nutné kontaktovat zákaznickou linku.

   

  Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Tesco.

  2. Clubcard

  Zákazník registrovaný ve věrnostním programu společnosti Tesco Clubcard je při registraci na Webové stránce oprávněn uvést číslo své Clubcard. V okamžiku, kdy probíhá platba za převzaté zboží, bude Zákazníkovi na jeho účet Clubcard připsán počet bodů odpovídající ceně převzatého zboží. V případě, že v souladu s Obchodními podmínkami Zákazník některé zboží nepřevezme, případně ve stanovené lhůtě zboží vrátí, bude mu z Clubcard odečten počet bodů odpovídající ceně vráceného zboží platné v okamžiku doručení.

  3. Zrušení registrace

  Společnost Tesco je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci Zákazníka, pokud se může důvodně domnívat, že Zákazník porušuje tyto Obchodní podmínky anebo ustanovení právních předpisů, zneužívá Službu, neoprávněně zasahuje do struktury webové stránky společnosti Tesco anebo ohrožuje její fungování. Registrace dále zaniká skončením poskytování Služby společností Tesco. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

  4. Zabezpečení Uživatelského účtu

  Během registrace si Zákazník vytvoří přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost Tesco informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. Společnost Tesco neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

  III. Uzavření kupní smlouvy

  Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce společnosti Tesco je informativního charakteru a společnost Tesco není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

   

  Dostupnost zboží prezentovaného na Webové stránce je vázána na skladové zásoby a společnost Tesco dostupnost veškerého zboží negarantuje. Společnost Tesco je oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti Tesco v případě individuální objednávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet objednaných kusů omezit na rozumnou míru. O nedoručení nadlimitní nebo pochybné objednávky, či o jejím omezení ze strany společnosti Tesco bude Zákazník vždy předem vyrozuměn.

   

  Smlouva o koupi zboží mezi společností Tesco a Zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy Zákazníkem objednané zboží společnost Tesco potvrdí odesláním elektronického dodacího listu na registrovanou emailovou adresu Zákazníka. Nedostupné zboží bude uvedeno na počátku seznamu.

   

  Přílohou elektronického dodacího listu je odkaz na aktuální znění Obchodních podmínek.

   

  Při doručení zboží Zákazník obdrží účtenku.

   

  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  IV. Cena zboží a platební podmínky

  1. Cena zboží

  Cena zboží uvedená na Webových stránkách je konečná včetně DPH. V případě, že je Zákazníkovi doručeno zboží, jehož hodnota je vyšší než hodnota uvedená v objednávce Zákazníka potvrzené společností Tesco, má Zákazník plné právo takové zboží neodebrat.

   

  Zákazníkovi, který pro účely platby online předem poskytnul detaily své platební karty, nebude částka za nepřevzaté nebo nedostupné zboží z platební karty odečtena.

   

  Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  2. Cena za doručení

  V ceně zboží není zahrnuta cena Služby. Cena Služby je 99 Kč, pokud je hodnota objednávky zboží při jejím zadání vyšší než 700,- Kč. V případě, že hodnota objednávky zboží při jejím zadání nedosáhne výše 700,- Kč, činí cena Služby 179,- Kč.

  3. Platební podmínky

  Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může Zákazník uhradit pouze on-line prostřednictvím těchto debetních/kreditních karet: Visa debit, Visa electron, Master Card, Maestro.

   

  Zákazník bere na vědomí, že pokud za zboží hodlá platit platební kartou v režimu online, musí být provedena autorizace platební karty (zadání detailů platební karty) již v okamžiku zadání objednávky na Webové stránce. Společnost Tesco je poté oprávněna provést v procesu pre-autorizace platební karty blokaci částky ve výši 10,- Kč z bankovního účtu Zákazníka, a to za účelem ověření platnosti platební karty. Blokovaná částka 10,- Kč bude uvolněna z blokace.

   

  Za účelem snížení rizika neautorizovaného přístupu nebo zpřístupnění detailů platební karty Zákazníka budou při platbě on-line detaily zašifrovány. Dnem doručení zboží proběhne plná autorizace platební karty a bance Zákazníka je zaslána žádost o uvolnění plné částky odpovídající ceně zboží, které Zákazník převzal. V případě, že v souladu s Obchodními podmínkami Zákazník svoji objednávku zruší, blokace podle předchozího odstavce bude uvolněna nejpozději do jednoho měsíce od učinění nákupu.

   

  Zákazník je povinen před uskutečněním objednávky ověřit, zda platnost jeho platební karty nevyprší přede dnem předpokládaného doručení objednaného zboží. V případě, že dnem doručení zboží bude platební karta Zákazníka neplatná, společnost Tesco zboží nedoručí.

   

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  V. Zadání, změna a zrušení objednávky Zákazníkem

  Zákazník zadává svoji objednávku po svém zaregistrování prostřednictvím aplikace na Webové stránce www.itesco.cz/potravinyonline/. Změnu objednávky může Zákazník provést ze svého Uživatelského účtu, případně prostřednictvím zákaznické linky. Zrušení, případně změnu objednávky může Zákazník prostřednictvím Uživatelského účtu provést nejpozději do 23.00 hod. v den učinění objednávky. Zboží je doručováno pouze v pracovních dnech od 8.00 hod. do 22.00 hod.

   

  Dále má Zákazník právo zrušit celou objednávku ihned po doručení elektronického dodacího listu prostřednictvím zákaznické linky na tel.č.: + 420 800 222 555.

  VI. Doručení a převzetí

  Zákazník při objednávce zboží na Webové stránce zadává adresu místa doručení jím objednaného zboží v rámci České republiky. Zboží je doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy, jejíž adresa byla uvedena v objednávce Zákazníka jako místo doručení Kurýrem.

   

  Kurýr usiluje o doručení v požadovaném čase, který Zákazníkovi sdělil pomocí SMS zprávy nebo emailu, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl Kurýr bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

   

  Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. Společnost Tesco je prostřednictvím Kurýra oprávněna prověřit věk Zákazníka zejména v souvislosti s prodejem alkoholických výrobků, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, Kurýr zboží nepředá, ledaže by zboží bylo předáno osobě, která výše uvedené podmínky splní.

   

  V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném Zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, je Zákazník povinen kontaktovat zákaznickou linku Kurýra.

   

  Marným doručením není dotčeno právo společnosti Tesco požadovat a vymáhat cenu za poskytnutí Služby. V případě požadavku Zákazníka na opětovné doručení Zákazník bere na vědomí, že společnost Tesco a/nebo Kurýr je mu oprávněn opětovně účtovat cenu za poskytnutí Služby.

   

  Při převzetí zboží od Kurýra je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost krabice a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Kurýrovi. V případě shledání porušení obalu krabice svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od Kurýra převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  VII. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

  Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů. Odstoupení je možné i pro dílčí položky nákupu.

   

  Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy na zboží, které:

  • podléhá rychlé zkáze (např. balené pečivo),
  • bylo vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • bylo po dodání nenávratně smíšeno sjiným zbožím (kontaminováno jiným zbožím), a dále
  • noviny, periodika nebo časopisy, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, pokud Zákazník porušil jejich původní obal, alkohol a cigarety, pokud Zákazník porušil kolek.

   

  Při vracení zboží Zákazník odpovídá pouze za snížení jeho hodnoty v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

   

  Zákazník může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného zde, který zašle poštou na své náklady na tuto adresu společnosti Tesco: Tesco Zásilka, Hypermarket Tesco, Rašínova třída 1669, Hradec Králové, PSČ 500 02.

   

  Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, na své náklady zašle předmětné zboží na tuto adresu společnosti: Tesco Zásilka, Hypermarket Tesco, Rašínova třída 1669, Hradec Králové, PSČ 500 02 nebo jej předá v kterékoli prodejně společnosti Tesco (s přihlédnutím k sortimentu dané prodejny), nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží vrací Zákazník úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čisté. Pokud Zákazník zboží používá ve lhůtě 14 dnů pro odstoupení a pak zboží vrátí, nese náklady, které společnosti Tesco vznikly v souvislosti s opotřebením zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Tesco oprávněno jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

   

  Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu společnost Tesco bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, včetně nákladů na dodání. Společnost Tesco není povinna vrátit peněžní prostředky dříve, než jí Zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží společnosti Tesco odeslal.

   

  V případě, že Zákazník vrací zboží v kamenné prodejně Tesco, může mu být na jeho žádost vyplacena hotovost za vracené zboží, pokud se nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za zboží vracené.

   

  S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto Obchodní podmínek Zákazník souhlasí, že Tesco je oprávněno v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Tesco oprávněno zboží neprodleně zlikvidovat.

   

  Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení mu z jeho Clubcard bude odečten relevantní počet bodů. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních podmínek, která upravují nepřevzetí zboží z důvodu odlišné ceny. Současně nejsou tímto článkem dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která mu vyplývají z obecně platných právních předpisů nebo Obchodních podmínek ve vztahu k uplatnění práv Zákazníka z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží).

   

  Zákazník bere rovněž na vědomí, že pokud vrácením zboží podle tohoto článku klesne hodnota nákupu pod finanční hranici určující uplatnění slevového kupónu, je společnost Tesco oprávněna nárokovat odpovídající výši slevového kupónu zpětně.

  VIII. Vratné zálohované obaly

  Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech nezahrnují zálohu za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního produktu. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v provozních hodinách kamenného obchodu Tesco. Zálohované obaly není možno vracet přímo řidiči Kurýra, stejně tak není možné uplatnit kupon za vrácené zálohované lahve prostřednictvím Služby.

  IX. Reklamace

  Společnost Tesco Zákazníkovi doporučuje, aby zásilku, která je při převzetí poškozená, odmítnul převzít. Pokud se vady konkrétního zboží projeví po převzetí, má Zákazník právo:

  1. zboží vhodnotě 200 Kč a méně vyfotit a zaslat fotografie poškozeného zboží emailem spolu se scanem účtenky, číslem objednávky, číslem zákazníkova bankovního účtu na Tesco zákaznickou linku: potravinyonline@itesco.cz. Cena reklamovaného zboží bude poté zákazníkovi zaslána na uvedený bankovní účet,
  2. uplatnit reklamaci vadného zboží vkterékoli kamenné prodejně společnosti Tesco s ohledem na prodávaný sortiment nebo
  3. zboží vhodnotě nad 200 Kč zaslat poštou na adresu: Tesco Zásilka, Hypermarket Tesco, Rašínova třída 1669, Hradec Králové, PSČ 500 02, cena reklamovaného zboží bude poté zákazníkovi zaslána na uvedený bankovní účet,

  zboží v hodnotě nad 200 Kč, pokud je výrazně poškozeno/rozbito a zaslání by bylo velmi obtížné nebo nebezpečné, stačí toto zboží vyfotit a zaslat fotografie poškozeného zboží emailem spolu se skenem účtenky, číslem objednávky, číslem zákazníkova bankovního účtu na Tesco zákaznickou linku: potravinyonline@itesco.cz.

  X. Elektronické kupóny

  Elektronický kupón (dále jen „e-kupón“ nebo „slevový kód“) je alfanumerický kód doručený Zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty, sms nebo který Zákazník získá jiným způsobem (např. proklikem přes reklamní banner). E-kupón opravňuje Zákazníka ke slevě z konečné ceny nákupu uskutečněného prostřednictvím Služby. Použití e-kupónu se řídí Obchodními podmínkami Služby a dále podmínkami spojenými s e-kupónem a komunikovanými Zákazníkovi. Použití e-kupónu může být vázáno na splnění podmínek ze strany Zákazníka, např. na dosažení předem určené výše ceny nákupu, registrace do Služby v určitém časovém období apod. E-kupón je nepřenositelný, nelze ho směnit za hotovost, ani nezakládá právo na jiná plnění než plnění s e-kupónem spojená. Platnost e-kupónu je časově omezena. Po uplynutí lhůty platnosti e-kupónu nárok na uplatnění slevy bez náhrady zaniká.

   

  E-kupón Zákazník uplatní tak, že slevový kód zadá do webové aplikace Služby před dokončením svojí objednávky. Pokud Zákazník splnil všechny podmínky, které jsou pro získání slevy spojené s e-kupónem vyžadovány, je Zákazníkovi vygenerována očekávaná konečná cena nákupu (včetně ceny Služby) po slevě.

   

  Pokud nebude v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že v rámci jedné objednávky zadané prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace Služby lze uplatnit pouze jeden e-kupón a dále že konkrétní e-kupón může být použit pouze jednou.

   

  Má se za to, že uplatněním e-kupónu dává Zákazník souhlas s pravidly a podmínkami jeho použití. V případě, že v okamžiku převzetí zboží bude kupní smlouva změněna mezi společností Tesco a Zákazníkem na odběr zboží za kupní cenu nižší, než která byla podmínkou pro uplatnění e-kupónu, nárok Zákazníka na získání slevy spojené s e-kupónem zaniká a Zákazníkovi je naúčtována cena v plné výši.

   

  Tesco nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití e-kupónu, nemožnost jeho použití z důvodu technických problémů nebo z důvodu, že byl e-kupón Zákazníkovi zcizen. Zákazník nese plnou odpovědnost a důsledky vyplývající z nesprávného použití e-kupónu nebo z jeho sdílení s jinými osobami. E-kupón na dopravu zdarma neplatí pro službu Klikni a vyzvedni.

   

  Pro účely stanovení počtu bodů Clubcard, na které Zákazníkovi vzniká nárok, je rozhodující cena nákupu po slevě.

  XI. Webová stránka

  1. Ochrana práv duševního vlastnictví

  Vlastníkem a provozovatelem Webové stránky je společnost Tesco, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k této Webové stránce. Společnosti Tesco náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, vizualizaci a designu Webové stránky včetně veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k databázím tvořícím její obsah.

  2. Používání, správa a dostupnost Webové stránky společnosti Tesco

  Každý, kdo navštíví www.itesco.cz/potravinyonline/, je uživatelem těchto Webových stránek (dále jen „Uživatel“) a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito Obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva společnosti Tesco ani práva ostatních Uživatelů.

   

  Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Webové stránky jinak, než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah uvedených Webových stránek bez předchozího souhlasu jejich vlastníka;
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání Webové stránky a jakýmkoli způsobem jim v užití této Webové stránky bránit, pokoušet se vniknout do Uživatelských účtů jiných Zákazníků;
  • zakládat více Uživatelských účtů súmyslem poškodit poskytovatele Služby, neoprávněně čerpat jednorázové výhody spojené s účtem Zákazníka nebo omezit přístup ke Službě jiným;
  • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti Tesco do obsahu či technické podstaty Webové stránky;
  • zasahovat do bezpečnosti Webové stránky;
  • využívat Webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.

   

  Společnost Tesco je oprávněna závadný obsah z Webové stránky odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Služby způsobil společnosti Tesco škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti Tesco, jiné společnosti skupiny Tesco nebo škoda, kterou vůči společnosti Tesco uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Služby Uživatelem vznikla škoda.

   

  Společnost Tesco vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění Služby a zajištění přesnosti, správnosti a aktuálnosti obsahu Webové stránky. Při používání Webové stránky může dojít k chybám nebo technickým problémům. V takovém případě, může Zákazník závadu nahlásit na zákaznické telefonické lince a společnost Tesco se pokusí závadu bez zbytečného odkladu odstranit.

   

  Společnost Tesco si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatelů k Webové stránce na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

   

  Zákazník souhlasí s tím, že společnost Tesco nenese odpovědnost za:

  • technické obtíže, přerušení fungování Webové stránky;
  • nekompatibilituWebové stránky s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
  • reklamu třetích stan prováděnou třetím subjektem prostřednictvím Webové stránky,
  • chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu sjejím účelem.

  XII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

  Související ustanovení lze nalézt v příslušné části Zásad ochrany osobních údajů Tesco, které jsou dostupné prostřednictvím webové stránky společnosti Tesco na adrese: www.itesco.cz/ochrana-osobnich-udaju.

  XIII. Změny Všeobecných obchodních podmínek

  Společnost Tesco je oprávněna kdykoli změnit tyt Obchodní podmínky. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.itesco.cz. Na této adrese má Zákazník k dispozici také archiv dříve platných Všeobecných obchodních podmínek. Má se za to, že Zákazník, který objedná zboží prostřednictvím Služby poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

  XIV. Závěrečná ustanovení

  Tyto Obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití Služby se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Tesco. V případě nespokojenosti se Zákazník může se svým podnětem obrátit na společnost Tesco prostřednictvím kontaktů služby zákaznické podpory, případně se obrátit na orgán státního dozoru, např. Českou obchodní inspekci.

  XV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se Zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru a Evrospké spotřebitelské centrum Česká republika pro řešení spotřebitelských sporů on-line. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz a na platformě pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

   

  Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky Služby a okamžikem uzavření kupní smlouvy se Zákazníkem se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.

   

  V případě rozporu české a anglické verze Obchodních podmínek nebo obsahu www.itesco.cz/potravinyonline/ je rozhodující česká verze. Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Obchodních podmínek, která zůstávají platnými a účinnými. Jestliže společnost Tesco v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti Tesco toto plnění vymáhat. Jestliže společnost Tesco promine porušení některého ustanovení Obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení Obchodních podmínek.

  XVI. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

  Služba:

  www.itesco.cz/potravinyonline/

  Zákaznická telefonická linka společnosti Tesco:

  + 420 800 222 555

  Internetová stránka Kurýra:

  https://www.dpd.com/cz/en/

  Zákaznická telefonická linka Kurýra:

  + 420 225 373 373