Děti Předškolák Mateřská škola naučí děti víc, než dokáže rodič doma

Děti se začínají učit od narození. Učí se, kdo jsou jejich rodiče, jak reagovat, když jsou hladové a když veselé, učí se hygienickým návykům, komunikaci, interakci s okolím...

Předškolní vzdělávání hraje důležitou roli při rozvoji a rozšiřování kognitivních a sociálních dovedností dětí. Mozek dítěte se velmi rychle vyvíjí a s každým novým poznatkem v něm vznikají nová neuronová spojení, ovlivňující myšlení, cítění a reakce dítěte i v dospělosti.

Předškolní třída ve školce je vnímána jako "malá první třída". Nároky na děti jsou vyšší, ale ne tak, aby je nezvládaly, ale aby jim usnadnily nástup do školy. Děti se ve školce učí nové věci a rozvíjejí své schopnosti. Kromě toho se učí chovat v kolektivu a budují si sebevědomí. Děti, které navštěvují mateřskou školu, jsou lépe připraveny na základní školu. Mají bohatší slovní zásobu, základy matematických dovedností, rozvinutější jemnou i hrubou motoriku.

Funkce mateřské školy? Připraví předškoláka do školy

Předškolní docházka je místem, kde se dítě setkává ve strukturované organizaci s učiteli a dětmi. Naučí se postupovat podle pokynů, přihlásit se, když chce mluvit, soustředit pozornost na učitele, klást mu otázky. Zároveň se dítě učí respektovat a tolerovat ostatní děti.

Ve školce se dítě učí řešit problémy své i ostatních. Hraje si s vrstevníky, buduje si sebedůvěru a důvěru v ostatní. Děti ve školce rychle zjistí, že mnoho věcí dokáží samy a nemusí o všechno prosit mámu. Pro jejich sebevědomí je to velký krok. Děti mají tisíce otázek a rodiče nemají neomezenou kapacitu. Ve školce děti dostanou mnoho odpovědí i dříve, než se zeptají. Hledají je s kamarády zkoumáním, experimentováním, konverzací.

Matematika není strašák: Takto si ji oblíbí předškoláci i školáci

Co se děti ve školce naučí podle věku

Některé děti jsou pro školku zralé už ve věku 2,5 roku. Od tří let by školku mělo postupně zvládnout každé dítě. Některým to jde snadněji, s jinými je potřeba mít více trpělivosti, ale nevzdávejte se.

Nejmenší děti ve věku 3–4 let ve školce:

 • Učí se být bez rodičů
 • Navazují první vztahy mimo rodiny
 • Orientují se v novém prostředí
 • Zvykají si na určitý systém
 • Začleňují se do skupiny a učí se asertivně prosazovat své potřeby
 • Experimentují v oblasti výtvarné, literární, hudební
 • Učí se trpělivosti při realizování svých tužeb

Hry na rozvoj hrubé motoriky

Starší děti ve věku 4–5 let ve školce:

 • Učí se dokončit činnost
 • Zvládají komunikaci se skupinou i s kamarády jednotlivě
 • Osvojují si pravidla chování ve skupině
 • Naučí se prosadit své zájmy, ale i ustoupit
 • Osvojují si správný postoj, sezení, chůzi
 • Zdokonalují hrubou i jemnou motoriku
 • Naučí se nové hry, rozšiřují si okruh zájmů

Jak použít systém odměn u vašeho dítěte?

Předškoláci ve školce (ve věku 5–6 let) se intenzivně připravují na školu:

 • Rozvíjejí sebeovládání
 • Učí se hledat různé možnosti řešení problémů a konfliktů
 • Získávají pohybové dovednosti, mají základy gymnastiky a atletiky
 • Rozvíjí jemnou motoriku, vědí správně držet pero, tužku, lepit, skládat papír
 • Učí se pracovat s různými druhy materiálů
 • Učí se pracovat podle pracovního postupu
 • Získávají technické dovednosti
 • Orientují se v prostoru a čase
 • Mají základy matematiky, abecedy
 • Učí se přijmout kritiku a pochválit druhé

Co má umět předškolák před nástupem do školy?

3 nejčastější rodičovské mýty o školce

Přesto však stále existují rodiče, skeptičtí vůči předškolní docházce. Podívali jsme se na nejčastější argumenty, pro které své děti do školky dát nechtějí.

1. Své dítě dokážu naučit vše, co ho naučí školka

"Proč bych měla posílat své dítě do předškolního zařízení, když ho doma dokážu naučit totéž a ještě víc?" Tuto otázku si kladou mnohé maminky, které nemají zájem na tom, aby jejich dítě chodilo do školky. Zčásti mají pravdu. Doma se děti naučí i číst, počítat, používat nůžky, zavázat si tkaničky, umýt si ruce před obědem a další praktické dovednosti. Co se však doma nenaučí, je interakce s jinými dětmi. Sdílení zkušeností v kolektivu. Chování mezi vrstevníky.

Předškolní vzdělávání u dětí posiluje schopnosti, které získali doma. Učitelé a vychovatelé jsou odborníci, pracující se speciálními metodami na posílení fyzického, sociálního, emocionálního, kognitivního a jazykového vývoje dítěte. Navíc pokud dítě poslouchá takové podhodnocování učitelů a vychovatelů, osvojuje si ho a přenáší ho i do předškolního a školního zařízení. A to ve vztahu učitel – dítě nedělá dobře.

2. Ve školce se děti jen hrají a zpívají

Je to tak. A je to proto, že hra je pro děti nejlepší způsob, jak se naučit komunikovat, spolupracovat, řešit problémy, vychutnávat si aktivity, budovat si sebevědomí a být součástí komunity. Při hraní her a zpívání se vytvářejí nové a nová neuronová propojení v mozku. Při hraní her děti ukojí svou zvědavost, naučí se týmové práci, sdílení praktik a rozvoji činností při řešení problémů.

Zpívání povzbuzuje rozvoj řeči a jazyka, rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje komunikační dovednosti. Zpívání dětem usnadňuje osvojování nových dovedností. Písní se naučí abecedu, barvy i počítat.

3. Děti si beztak nebudou pamatovat, co dělaly ve školce

Dlouhodobá studie HighScope Perry Preschool rozdělila děti předškolního věku do dvou skupin. V jedné byly ty, které předškolní zařízení navštěvovaly a v druhé děti, které do školky nechodily. Vědci tyto děti sledovali až do věku 40 let. Zjistili, že „školkové“ děti měly vyšší příjem, více jich dokončilo střední školu a bylo zaměstnaných, spáchaly méně zločinů.

Možná si děti nebudou pamatovat, co dělaly v předškolním zařízení, rozhodně zde však získají pevné základy a předpoklady pro lepší budoucnost.

Zdroj: novakdjokovicfoundation.org, parents.com, rasmussen.edu, highscope.org, kqed.org, rainbowpreschools.com, greatschools.org

Vytisknout stránku
Sdílet článek