Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.

Najděte projekt z vašeho okolí

Vyhledat dle informací o projektu

Nebo

Nebo

SEZNAM PROJEKTŮ

Vybrat podle:
Oblastní spolek Českého Červeného kříže Teplice

Nákup výukových pomůcek na kroužky a školení první pomoci pro místní skupinu Českého Červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov

První pomoc je nezbytnou znalostí. Ale kdo ji bude ovládat, až schopni nebudeme? Další generace, a je jen na nás, abychom ji zvládli toto naučit. Dříve než se setkají s případy pomoc vyžadujícími v reálném životě, je naším cílem nejen naučit, ale zároveň jim tyto situace co nejvíce přiblížit. Jen tak budou posléze schopni zasáhnout a zachránit někomu jinému život.

Region 41

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Ústecký Litvínov ul. Podkrušnohorská/Ukrajinská, Ústecký Osek Dolnonádražní 269

Počet hlasů

9462
Květina, z. s.

Klub Magnet - Hravě a zdravě

Klub Magnet slouží dětem jako útočiště i zázemí pro aktivní i odpočinkové využití volného času bez alkoholu, omamných látek, násilí a agresivity, a nabízí podporu a pomoc nejen v nouzi. Snahou je, aby děti byly úspěšné ve škole (na základní i na střední škole). Děti se v klubu učí zvládat obtížné situace (problémy v rodině, mezi kamarády, apod.) a znát své povinnosti a hájit svá práva, získat schopnost zvládat životní situace, se kterými se potkávají. V rámci projektu Klub Magnet - hravě a zdravě budeme reagovat na špatné stravovací návyky, které děti často mají, a podpoříme pohybové aktivity.

Region 41

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Ústecký Litvínov ul. Podkrušnohorská/Ukrajinská, Ústecký Osek Dolnonádražní 269

Počet hlasů

6408
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ POMŮCKY PRO DĚTI

Rádi bychom finančním darem podpořili oblast vzdělávání a rozvoje dětí na ZŠ v Obrnicích. Jedná se o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí žijící v sociálně vyloučené lokalitě, které spolupracují se službou SAS Olivín. Po vyžádání seznamu věcí potřebných pro celý školní rok, by byly tyto věci poskytnuty dětem ve spolupráci s třídními učiteli. Základní vzdělání je důležité pro celkový rozvoj společnosti, je potřeba kladně motivovat mladé lidi k tomu, aby se vzdělávali. Školní pomůcky jako nástroj pro likvidaci určitého typu nálepkování se nám jeví jako vhodně využitý finanční dar.

Region 41

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Ústecký Litvínov ul. Podkrušnohorská/Ukrajinská, Ústecký Osek Dolnonádražní 269

Počet hlasů

7594
KONTAKT PRO ŽADATELE

Nadace rozvoje občanské společnosti karolina.cerna@nros.cz
Tel: 227 217 221

KONTAKT PRO MÉDIA

Václav Koukolíček
vaclav.koukolicek@tesco.com

SLEDUJTE NÁS