Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.

O PROGRAMU

JAK TO FUNGUJE?

Víte, jak zlepšit místo, ve kterém bydlíte? Zúčastněte se programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Nadační fond Tesco rozděluje 5 040 000 korun 270 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám.

step-0

Připravte projekt na pomoc ve Vaší komunitě a vyplňte online přihlášku

step-1

Vítěze v každém regionu vybírají naši zákazníci formou hlasování v obchodech Tesco

step-2

Každý vítězný projekt bude podpořen grantem 30 000 Kč

HARMONOGRAM 6. kola

1.4. - 12.5.2019 23:59
PŘIHLAŠOVACÍ FÁZE
17.6. - 14.7.2019
HLASOVACÍ FÁZE
29.7.2019
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

FAQ

Obecné informace o programu

Kdo je organizátor programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Organizátorem programu Vy rozhodujete, my pomáháme je Tesco Store ČR a.s. a Nadační fond Tesco.

Jaké jsou cíle programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Unikátní program společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací. Zákazníkům dává jedinečnou možnost zvolit si jeden ze tří projektů, které podporují společenský život ve svém okolí.

Jaký je časový harmonogram programu?

Od 1. 4. - 12. 5. 2019 Spuštění elektronické žádosti pro přihlášení do projektu.
6. 5. - 2. 6. 2019 Hodnocení žádostí odborným garantem NROS.
17. 6. - 14. 7. 2019 Hlasovací fáze.
15. 7. - 28. 7. 2019 Zpracování výsledků
Od 29. 7. 2019 Vyhlášení výsledků.
Od 5. 8. 2019 Podpisy smluv a realizace projektů
Pozn. v případě naplnění kapacity jednotlivých regionů dojde k jejich uzavření dříve než 12. 5. 2018, a tedy k zastavení možnosti podávání přihlášek do daného regionu.

Kolik neziskových organizací může grant obdržet a jaká je velikost grantu?

Grant obdrží 270 neziskových či příspěvkových organizací (v každém regionu tři neziskové či příspěvkové organizace). Výše výherního grantu pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo 16 000 Kč a pro 3. místo 10 000 Kč.

Kdo se může programu zúčastnit?

Zúčastnit se mohou neziskové organizace s činností v oblasti sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež.

Přihlášení do programu

Jak se můžeme přihlásit do programu?

Podejte řádně vyplněnou přihlášku od 1. dubna do 12. května 2019, (viz Pravidla a výzva 2019 v sekci Soubory ke stažení. Návod na podání přihlášky naleznete rovněž v sekci Soubory ke stažení.

Mohu odeslat více přihlášek v rámci jedné registrace?

Z jedné e-mailové adresy můžete vždy poslat pouze jednu přihlášku.

Jaké dodatečné dokumenty a materiály je třeba přiložit k žádosti?

Žádné další dokumenty není nutné dokládat, nicméně dodání výroční zprávy a finanční zprávy či jiné další průkazné informace o transparentním fungování organizace podstatně zvýší šance projektu úspěšně projít výběrovým řízením a být zařazen do hlasovací fáze.

Jaká jsou pravidla pro párování neziskových organizací s oblastmi?

Nezisková organizace musí působit v dané oblasti (nemusí zde nutně mít své sídlo) a projekt se musí odehrávat poblíž vybrané lokace.

Jaké faktory rozhodují o zařazení neziskové organizace do hlasovací fáze?

Posuzování projektů zajišťuje Nadace rozvoje občanské společnosti, odborný garant programu. V každém z 90 regionů jsou komisí odborného garanta vybrány 3 projekty. Pro bližší informace se podívejte do souboru Pravidla a termíny 2018, který naleznete v záložce Soubory ke stažení.

Mohu počítat s propagací projektu, pokud se do programu přihlásím?

Ano, pokud Váš projekt postoupí do hlasovací fáze, bude propagován na webových stránkách a bude Vám poskytnut manuál, jak ho nejlépe prezentovat a propagovat na sociálních sítích, případně i fyzicky v obchodě, kde bude Váš projekt soutěžit.

CO ZNAMENÁ, KDYŽ V PŘIHLÁŠCE NELZE ZVOLIT NĚKTERÉ REGIONY?

Znamená to, že tyto regiony již byly v průběhu přihlašovací fáze uzavřeny z důvodu naplnění kapacity. Tímto krokem předcházíme situaci, kdy v některých regionech je přihlášek mnoho a v některých velmi málo.

Hlasování

Jak probíhá hlasování a kde se odehrává?

O vítězném projektu rozhodují zákazníci Tesco, kteří za každý nákup obdrží hlasovací žeton. Ten následně vhodí do hlasovacích boxů, a tím dají hlas projektu, který se jim nejvíce zamlouvá.

Jak mohu získat hlasovací žeton?

Žeton obdrží zákazník za každý nákup v obchodě Tesco.

Kde mohu najít výsledky hlasování?

Průběh a výsledky hlasování budou každý týden zveřejňovány na webových stránkách programu.

Jak mohu podnítit zákazníky Tesca, aby hlasovali pro můj projekt?

Pozornost a hlasy zákazníků Tesca můžete získat na sociálních médiích, v prodejnách Tesco, případně dalšími aktivitami. Na stránkách programu, v sekci "Banner Creator" si můžete bezplatně stáhnout banner v různých formátech, pomocí kterého můžete propagovat svůj projekt.

Jsou pro propagaci v Tescu nějaká pravidla?

Ano jsou, najdete je v sekci Soubory ke stažení

Realizace grantu

Kdy obdržíme peníze?

Finanční příspěvek obdržíte nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy o nadačním příspěvku oběma stranami.

Kdy musí být projekt realizován?

Příspěvek na projekt musí být využit nejdéle do 6 kalendářních měsíců po podpisu smlouvy o nadačním příspěvku. Projekt nesmí být realizován před podpisem smlouvy - grant nelze uplatnit zpětně.

Kde a jak bychom měli podepsat darovací smlouvu?

Smlouvu Vám zašleme na emailovou adresu, kterou uvedete ve Vaší přihlášce. Odpovídající smlouvu prosím vyplňte, 2x vytiskněte, podepište a pošlete na naší adresu uvedenou v hlavičce smlouvy.

Jaký druh nákladů je možné grantem pokrýt?

Náklady, které nelze nadačním příspěvkem pokrýt, naleznete přesněji uvedené v sekci ke stažení - Pravidla a výzva 2018.

Jak a kdy musíme podat zprávu o výsledcích projektu?

Žadatelé mají povinnost doložit využití nadačního příspěvku a vyplnit závěrečnou zprávu s odkazem na smlouvu do jednoho měsíce od realizace projektu.

Vyhráli jsme 2.-3. místo, na co mohu příspěvek využít?

Nadační příspěvek pro žadatele, kteří se v hlasování na základě výsledného počtu žetonů v daných regionech umístí na druhém a třetím místě, lze využít třemi způsoby: a) jako spolufinancování přihlášeného projektu, b) jako financování přihlášeného projektu ve výši nadačního příspěvku, c) jako financování pro podporu prezentace organizace . Bližší informace naleznete v sekci ke stažení - Pravidla a výzva 2018 nebo po domluvě s pořadateli.

Ostatní

Jaký přínos má účast v programu?

Vaše organizace má šanci získat nadační příspěvek na podporu projektu ve Vašem regionu. Mimo jiné se Vaší účastí v programu zviditelní Vaše aktivity a získáte nové příznivce. Všechny přihlášené organizace mají možnost zúčastnit se námi pořádaného workshopu, kde se dozvíte například jakým způsobem nejlépe propagovat svou organizaci na sociálních sítích a také, jak získat finance pro své projekty.

Mohu se zúčastnit, pokud jsem vyhrál minulý ročník programu?

Vítězové minulého ročníku se do programu mohou hlásit znovu. Jejich předchozí výhra bude zohledněna ve výběrovém řízení tak, aby ostatní projekty nebyly znevýhodněné.

KONTAKT PRO ŽADATELE

Nadace rozvoje občanské společnosti karolina.cerna@nros.cz
Tel: 227 217 221

KONTAKT PRO MÉDIA

Václav Koukolíček
vaclav.koukolicek@tesco.com

SLEDUJTE NÁS