Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.

Často kladené otázky

Obecné informace o programu

Kdo je organizátor programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Organizátorem programu Vy rozhodujete, my pomáháme je Tesco Store ČR a.s. a Nadační fond Tesco.

Jaké jsou cíle programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Unikátní program společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací. Zákazníkům dává jedinečnou možnost zvolit si jeden ze tří projektů, které podporují společenský život ve svém okolí.

Jaký je časový harmonogram programu?

Od 19. 2. 2018 Spuštění elektronické žádosti pro přihlášení do projektu.
Do 1. 4. 2018 Uzávěrka podávání přihlášek.
2. 4. - 6. 5. 2018 Hodnocení žádostí odborným garantem NROS.
7. 5. - 4. 6. 2018 Hlasovací fáze.
4. 6. - 20. 6. 2018 Zpracování výsledků.
Po 20. 6. 2018 Vyhlášení výsledků.

Kolik neziskových organizací může grant obdržet a jaká je velikost grantu?

Grant obdrží 270 neziskových či příspěvkových organizací (v každém regionu tři neziskové či příspěvkové organizace). Výše výherního grantu pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo 16 000 Kč a pro 3. místo 10 000 Kč.

Kdo se může programu zúčastnit?

Zúčastnit se mohou neziskové organizace či příspěvkové organizace s činností v oblasti sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrany lidských práv, ochrany životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež.

Přihlášení do programu

Jak se můžeme přihlásit do programu?

Podejte řádně vyplněnou přihlášku od 19. února do 1. dubna 2018, (viz Pravidla a výzva 2018 v sekci Soubory ke stažení. Návod na podání přihlášky naleznete v sekci Soubory ke stažení.

Jaké dodatečné dokumenty a materiály je třeba přiložit k žádosti?

Žádné další dokumenty není nutné dokládat, nicméně dodání výroční zprávy a finanční zprávy či jiné další průkazné informace o transparentním fungování organizace podstatně zvýší šance projektu úspěšně projít výběrovým řízením a být zařazen do hlasovací fáze.

Jaká jsou pravidla pro párování neziskových organizací s oblastmi?

Nezisková organizace musí působit v dané oblasti (nemusí zde nutně mít své sídlo) a projekt se musí odehrávat poblíž vybrané lokace.

Jaké faktory rozhodují o zařazení neziskové organizace do hlasovací fáze?

Posuzování projektů zajišťuje Nadace rozvoje občanské společnosti, odborný garant programu. V každém z 90 regionů jsou komisí odborného garanta vybrány 2-3 projekty. Pro bližší informace se podívejte do souboru Pravidla a termíny 2018, který naleznete v záložce Soubory ke stažení.

Mohu počítat s propagací projektu, pokud se do programu přihlásím?

Ano, pokud Váš projekt postoupí do hlasovací fáze, bude propagován na webových stránkách a bude Vám poskytnut manuál, jak ho nejlépe prezentovat a propagovat na sociálních sítích.

Hlasování

Jak probíhá hlasování a kde se odehrává?

O vítězném projektu rozhodují zákazníci Tesco, kteří za každý nákup obdrží hlasovací žeton. Ten následně vhodí do hlasovacích boxů, a tím dají hlas projektu, který se jim nejvíce zamlouvá.

Jak mohu získat hlasovací žeton?

Žeton obdrží zákazník za každý nákup v obchodě Tesco.

Kde mohu najít výsledky hlasování?

Průběh a výsledky hlasování budou každý týden zveřejňovány na webových stránkách programu.

Jak mohu podnítit zákazníky Tesca, aby hlasovali pro můj projekt?

Pozornost a hlasy zákazníků Tesca můžete získat na sociálních médiích, v prodejnách Tesco, případně dalšími aktivitami.

Jsou pro propagaci v Tescu nějaká pravidla?

Ano jsou, najdete je v sekci Soubory ke stažení.

Realizace grantu

Kdy musí projekt proběhnout?

Příspěvek na projekt musí být využit nejdéle do 6 kalendářních měsíců po jeho obdržení.

Kdy obdržíme peníze?

Příspěvek obdržíte nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy o nadačním příspěvku.

Kde a jak bychom měli podepsat darovací smlouvu?

Smlouvu si stáhněte ze sekce Soubory ke stažení, vyplňte, 2x vytiskněte, podepište a pošlete na adresu uvedenou ve hlavičce smlouvy.

Jaký druh nákladů není možné grantem pokrýt?

Náklady, které nelze nadačním příspěvkem pokrýt, naleznete přesněji uvedené v sekci ke stažení - Pravidla a výzva 2018.

Jak a kdy musíme podat zprávu o výsledcích projektu?

Žadatelé mají povinnost do 6 měsíců od podpisu smlouvy doložit využití nadačního příspěvku a vyplnit závěrečnou zprávu s odkazem na smlouvu.

Vyhráli jsme 2.-3. místo, na co mohu příspěvek využít?

Nadační příspěvek pro žadatele, kteří se v hlasování na základě výsledného počtu žetonů v daných regionech umístí na druhém a třetím místě, lze využít třemi způsoby: a) jako spolufinancování přihlášeného projektu, b) jako financování přihlášeného projektu ve výši nadačního příspěvku, c) jako financování pro podporu prezentace organizace . Bližší informace naleznete v sekci ke stažení - Pravidla a výzva 2018 nebo po domluvě s pořadateli.

Ostatní

Jaký přínos má účast v programu?

Vaše nezisková organizace se zviditelní, získáte nové příznivce a možnost přiblížit vaší činnost místí komunitě, ve které působíte.

Mohu se zúčastnit, pokud jsem vyhrál minulý ročník programu?

Vítězové minulého ročníku se do programu mohou hlásit znovu. Jejich předchozí výhra bude zohledněna ve výběrovém řízení tak, aby ostatní projekty nebyly znevýhodněné.

KONTAKT PRO ŽADATELE

Kontakt pro neziskové organizace:
Monika Pailová
mpailova@cz.tesco-europe.com
+420 727 915 924

KONTAKT PRO MÉDIA

Václav Koukolíček
vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS