Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.

Najděte projekt z vašeho okolí

Vyhledat dle informací o projektu

Nebo

Nebo

SEZNAM PROJEKTŮ

Vybrat podle:
Diakonie Valašské Meziříčí

Vytvoření optimálních podmínek pro zajištění kvalitní péče

Poskytování kvalitní péče o naše klienty s cílem zachování co nejvyšší kvality jejich života je prioritou naší péče. Pro vytvoření optimálních podmínek na zajištění péče je nezbytné používat vhodné vybavení. Klienti domova se zvláštním režimem tráví v důsledku své nemoci většinu času na lůžku, proto jsou postele vybaveny speciálními matracemi, díky kterým lze efektivně předcházet proleženinám. Díky podpoře TESCA budeme moci část těchto speciálních matrací, které jsou již na hranici své životnosti, obnovit. A zajistit tak optimální podmínky v péči o naše klienty. Děkujeme za Váš hlas.

Region 85

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Zlínský Val.Meziříčí Masarykova 873, Zlínský Zubří Hlavní 1114

Počet hlasů

9329
Charita Valašské Meziříčí

Šťastné stáří - rozvíjíme smyslové vnímání seniorů

Charita Valašské Meziříčí poskytuje klientům Denního stacionáře v Rožnově p. R. bezpečný prostor a čas naplněný smysluplnými činnostmi, které pomáhají udržovat a rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti. To jim umožní zůstat co nejdéle doma, což si většina z nich přeje. Díky projektu zakoupíme vybavení pro stimulaci smyslového vnímání klientů, cvičení jemné motoriky, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru a čase apod. Děkujeme, že svou podporou přispějete ke zkvalitnění života a péče o naše klienty.

Region 85

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Zlínský Val.Meziříčí Masarykova 873, Zlínský Zubří Hlavní 1114

Počet hlasů

8909
Naděje, pobočka Vsetín

MÍT MOŽNOST VNÍMAT

Díky smyslové terapii dochází u lidí s těžkým zdravotním hendikepem k harmonizaci organismu a k rozvoji všech tělesných funkcí. Multisenzorická místnost, kterou bychom potřebovali dovybavit, bude klientům denního stacionáře nabízet nejen příjemnou atmosféru, ale i smyslové podněty plnící funkci relaxační, poznávací a interakční. S Vaší pomocí bychom tak umožnili dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením kvalitní multisenzorickou stimulaci, která pomáhá zlepšit jejich zdravotní stav i zmírnit následky postižení.

Region 85

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Zlínský Val.Meziříčí Masarykova 873, Zlínský Zubří Hlavní 1114

Počet hlasů

7279
KONTAKT PRO ŽADATELE

Nadace rozvoje občanské společnosti - odborný garant programu grantytesco@nros.cz
tel.: +420 227 217 221

KONTAKT PRO MÉDIA

Václav Koukolíček
vaclav.koukolicek@tesco.com

SLEDUJTE NÁS