Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.

Najděte projekt z vašeho okolí

Vyhledat dle informací o projektu

Nebo

Nebo

SEZNAM PROJEKTŮ

Vybrat podle:
Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.

"Naučíme Tě chodit"

Náš projekt chceme zaměřit na rozvoj jemné a hrubé motoriky u dětí s centrálním hypotonickým syndromem. V našem denním centru DUHA Orlová bychom chtěli zakoupením pomůcek - konkrétně chodítka, pomoct s rozvojem a podporou chůze u dvou dětských klientů, kteří jsou momentálně pouze na vozíčku a je u nich předpoklad samostatné chůze. Dále bychom chtěli zakoupit pomůcky, které budou podporovat pohyb ( dětské kočárky a panenky). Přínosem bude zlepšení pohybového aparátu a kvality života v dětském kolektivu, domácím prostředí a ve společnosti.

Region 18

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Moravskoslezský Havířov Železničářů 8/1303

Počet hlasů

6740
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních službeb

,,V sedlu koně" - hipoterapie pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

Podpořením projektu ,, V sedlu koně" umožníte našim klientům s mentálním a pohybovým postižením, prožít léčebný účinek koňského hřbetu. HIPOTERAPIE je určena pro veškerá pohybová postižení a je velmi přínosná i pro klienty s mentálním postižením. V rámci hipoterapie dochází k psychickému uvolnění, navázání vazby mezi klientem a koněm a přináší fyzickou i psychickou relaxaci. Vliv koně na člověka má vysoký terapeutický účinek.

Region 18

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Moravskoslezský Havířov Železničářů 8/1303

Počet hlasů

7290
Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace

Zahradou na plné pecky.

Náš projekt má za cíl doplnit vybavení zahrady v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zařízení je určeno pro krátkodobý pobyt dětí ve věku nula až osmnáct let. V minulém roce bylo přijato z Havířova a okolních měst 39 dětí. Momentální zahrada bez patřičného vybavení není dostačující pro potřeby dětí v tísni. Jelikož do zařízení přicházejí děti v různých krizových situacích, je zapotřebí, aby se zde cítily pohodově a měly podnětné prostředí. Proto potřebujeme Vaši podporu, abychom dětem poskytly příjemné prostředí odpovídající jejich zvýšeným nárokům. Děkujeme.

Region 18

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Moravskoslezský Havířov Železničářů 8/1303

Počet hlasů

7490
KONTAKT PRO ŽADATELE

Nadace rozvoje občanské společnosti karolina.cerna@nros.cz
Tel: 227 217 221

KONTAKT PRO MÉDIA

Václav Koukolíček
vaclav.koukolicek@tesco.com

SLEDUJTE NÁS