Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.

Najděte projekt z vašeho okolí

Vyhledat dle informací o projektu

Nebo

Nebo

SEZNAM PROJEKTŮ

Vybrat podle:
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú.

Dětská skupina Šípeček (dále též "DSŠ")

Dětskou skupina Šípeček bude sloužit k integraci do běžné společnosti min. jednoho dítěte s autismem mezi zdravé vrstevníky. Aktivity budou zvoleny podle potřeb všech dětí ve skupině, kdy budou maximálně přizpůsobeny vývojovým fyziologickým a kognitivním potřebám dětí. Zabezpečeny budou výchovné a aktivizační vzdělávací metody jako jsou: nácviky sebeobsluhy, nácviky sociálních dovedností, pohybové, rehabilitační a relaxační aktivity, rozvoj paměti a postřehu, hipoterapie, arteterapie, muzikoterapie, výtvarné činnosti, vzájemná kooperace a rozvoj herních dovedností s handicapovaným dítětem.

Region 8

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Jihomoravský Brno Vídeňská 100

Počet hlasů

5674
Aliterra, z.ú.

RELIÉFNÍ VÝUKOVÉ OBRAZY PRO HMAT

Díky tomuto projektu bude vytvořeno 10 ks reliéfních výukových obrazů, které budou pomůckou pro hmatové vnímání nevidících lidí. Ti se díky nim mohou naučit to co se vidící lidé učí z obrázků nebo fotografií. K pochopení určitých pojmů je nutné, aby byl výklad učitele doplněn o hmatovou zkušenost a nevidící žák tak mohl samostatně přijít k pochopení daného tématu. Reliéfní obrazy budou právě takovou pomůckou, která například vysvětlí co je to pozitiv a negativ, co je to kompozice, téma rovnováhy a co si představit pod pojmem abstrakce.

Region 8

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Jihomoravský Brno Vídeňská 100

Počet hlasů

4892
TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Nevidím, ale chci se líbit

Každý, nehledě na hendikep, se chce líbit a zapadnout do společnosti. I nevidomí mají právo se cítit dobře a hezky vypadat. Koupit si kousek, který je právě v módě, znát trendy např. barvy podzimu v oblékání i líčení a nosit je v souladu se svou osobností, jako kdokoliv jiný. Projekt klade důraz především na zvýšení sebevědomí, jistoty v získávání informací a povědomí o prostředcích, které jsou nezbytné k péči o sebe sama, jejich využití v praktickém životě a natrénování si na své osobě.

Region 8

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Jihomoravský Brno Vídeňská 100

Počet hlasů

3582
KONTAKT PRO ŽADATELE

Nadace rozvoje občanské společnosti - odborný garant programu grantytesco@nros.cz
tel.: +420 227 217 221

KONTAKT PRO MÉDIA

Václav Koukolíček
vaclav.koukolicek@tesco.com

SLEDUJTE NÁS