Děti Batole Řešení strachu a úzkostí vašeho batolete

Jak se u batolat vyvine pocit strachu a úzkosti? Když se batolata začnou pohybovat a poznávat svět kolem sebe, seznamují se s riziky všude kolem sebe.

Jejich mozek se neustále vyvíjí a batolata se pokoušejí pochopit všechny tyto nové informace. Je proto přirozené, že se co chvíli obávají něčeho, co vidí kolem sebe.

Jaká je dobrá zpráva? Vaše chování v roli rodiče může mít velmi pozitivní vliv na to, jak vaše batole zvládne tyto nové obavy a úzkosti.

Běžné obavy u batolat

 • Strach ze tmy
 • Příšery
 • Hromy a blesky
 • Cizí lidé
 • Ohňostroj
 • Výšky a pády
 • Samota
 • Oddělení od rodičů

Vaše dítě se může také obávat lékaře a zubaře nebo přestrojených lidí či lidí s maskami, například klaunů nebo postav z kreslených seriálů.

Proč se mé batole bojí?

Strach a úzkost jsou vrozený instinkt lidského přežití a návrat k naší evoluční minulosti. Stále si zachováváme některé z těchto prastarých úzkostí, například strach z hadů. Většina batolat ve Velké Británii nikdy neviděla hada ve volné přírodě – ale pokud se k nim něco blíží klouzavým pohybem, instinktivně uskočí.

K tomuto dochází, protože lidé mají přímé neuronové propojení mezi optickým nervem a obranným nebo útěkovým reflexem, což přemosťuje onu část mozku, která vědomě zpracovává informace. Obranná nebo útěková část mozku batoleti sděluje, že by mělo utéci, protože hadi mohou zabíjet.

Jaký je rozdíl mezi úzkostí, strachem a fobií u batolat?

Strach je obvykle krátkodobý, předvídatelný a netrvá věčně, například strach z příšer pod postelí.

Úzkost je volnější a chronická – někdy i celoživotní – zkušenost. Úzkostný rys se může projevovat v rodinách z mnoha důvodů, avšak je to obvykle směs genetických předpokladů a rodinného prostředí či chování. Například, jestliže trpí otec batolete fobií ze psů, jeho nervozita se může přenášet na dítě, které se tak může těchto zvířat také začít obávat. Z tohoto důvodu je důležité, abyste před svým dítětem svou vlastní fóbii neprojevovali.

Úzkost se může rozvinout do fobie, což je extrémní strach z určitého podnětu, jako jsou např. pavouci. Fobie se může rozvinout po určitém špatném zážitku, např. po útoku psa. Výsledkem je, že dítě se může vyděsit dokonce i nad obrázkem psa.

Řešení úzkostí vašeho batolete

 1. Buďte důslední, citliví a trpěliví. Dítě se tak může cítit méně úzkostné.
 2. Je-li vaše batole úzkostné nebo má strach, poklekněte k němu a obejměte je. Udržujte oční kontakt a usmívejte se.
 3. Zaměřte se na něco, čemu se můžete zasmát, uvolněte atmosféru, např. řekněte „ta příšera má přihlouple fialový kožíšek“.
 4. Nebagatelizujte jeho strach, nesmějte se mu ani neříkejte: „Příšery neexistují, hlupáčku!“
 5. Buďte odvážní a klidní. Batolata ráda napodobují.
 6. Pokud se vaše dítě bojí fyzické aktivity, například sklouznutí po skluzavce, zkuste to trochu zjednodušit, třeba začněte na půl cesty. Jakmile si batole bude při této činnosti věřit, je pravděpodobně, že to bude chtít vyzkoušet úplně odshora.

Zvládání fobií

Vyzkoušejte program, jehož cílem je postupně čím dál větší měrou vystavovat dítě danému problému. Je to způsob, jak dítě posunout od extrémního strachu k mírnému strachu, ambivalenci a jednoho dne k pozitivnímu zájmu:

 1. U dítěte s fobií ze psů zajděte navštívit přátelského psa u vašeho souseda – ale pouze tehdy, když pes spí.
 2. Nejdříve se na psa podívejte z dálky.
 3. Jakmile se dítě zklidní, můžete se v dalším kroku přiblížit ke psu a jako rodič spícího psa pohladit, zatímco se vaše batole dívá a drží vás za druhou ruku.
 4. Povzbuzujte své dítě, aby spícího psa pohladilo po zádech.
 5. Pokud se pes probudí, vaše dítě třeba rádo společně půjde se psem na rychlou dvouminutovou procházku.
 6. Nakonec jej třeba bude chtít samo držet na vodítku.

Klíčem je to, že batole nenecháte odběhnout s pocitem úzkosti – tím by se naučilo, že řešením daného problému je útěk.

V žádném z kroků však na batole příliš netlačte – pokud s tím má batole potíže, můžete jednotlivé kroky provést v různé dny. Avšak nepolevujte – pokuste se postupovat v jednotlivých krocích během jednoho týdne.

Vydrží-li vaše dítě v blízkosti zdroje svého strachu, avšak nenásilně a při poskytování notné dávky podpory, může rychle přijít na to, že útěk před zdrojem strachu nemusí být jediným řešením přinášejícím úlevu.

Dítěti můžete pomoci se strachem, úzkostí nebo fobií. Avšak bude nutné být trpěliví a citliví a ponechat dítěti určitý čas. Pamatujte, že své dítě znáte lépe než kdokoliv jiný.

Vytisknout stránku
Sdílet článek