Ostatní Největší chyby při třídění: Kam s obalem od pizzy?

Důvodů, proč nezapomínat na třídění odpadu, je hned několik. Svým aktivním a uvědomělým přístupem k odpadu se postaráte o čistší životní prostředí, šetříte přírodní zdroje surovin a energie, redukujete množství odpadu na skládkách.
Oddělený sběr
Na produkci odpadu, který se z našich domácností dostává na skládky, se podílíme všichni.

Hlavním důvodem třídění je snížení množství odpadu vyváženého na skládku, získání druhotných surovin a šetření primárních zdrojů. Třídění zároveň ovlivňuje životnost skládek, proto k němu přistupujte uváženě.
Řiďte se barvami
Barevně odlišené nádoby na odpad ve velké míře usnadňují způsob, jak ho třídit. V zásadě platí, že každá nádoba je určena na jiný druh odpadu, i zde však platí jistá pravidla. Ne vše, co považujete za papír či plast, ním ve skutečnosti i je.

 • Žlutý kontejner - plasty
 • Zelený kontejner - sklo
 • Modrý kontejner - papír
 • Červený kontejner - kov
 • Hnědý kontejner - bioodpad

PLASTY
ANO

Do žlutých nádob patří:

 • stlačené PET lahve,
 • obaly od jogurtů,
 • sáčky,
 • fólie,
 • polystyren,
 • plastové obaly od pracích prášků a kosmetiky.

NE

Do kontejneru na plasty určitě nevhazujte:

 • láhve z olejů,
 • obaly z nebezpečných látek,
 • podlahové krytiny,
 • mastné obaly z potravin - ty se již recyklovat dál nedají.

SKLO
ANO

Do zelených kontejnerů patří:

 • nevratné lahve z alkoholických a nealkoholických nápojů,
 • poháry,
 • skleněné střepy,
 • tabulové sklo z dveří a oken.

NE

Do kontejneru na sklo určitě nevhazujte:

 • keramiku,
 • porcelán,
 • zrcátka,
 • televizní obrazovky,
 • autosklo,
 • pozlacené a pokovené sklo.

PAPÍR
ANO

V modrých kontejnerech na odpad by měly skončit:

 • noviny,
 • časopisy,
 • kancelářský a skartovaný papír,
 • reklamní letáky,
 • krabice,
 • kartony,
 • papírové tašky.

NE

Do kontejnerů na papír rozhodně nevhazujte:

 • použité pleny,
 • hygienické potřeby,
 • laminované obaly knih,
 • mokrý, znečištěný nebo mastný papír.

Krabice od pizzy nelze recyklovat stejně jako kartonové držáky na sklenice či obaly z vajíček. Jde o víckrát recyklovaný obal, který patří do kompostu.

KOV
ANO

Pokud jste se s červenou barvou kontejneru ještě nesetkali, měli byste vědět, že do něj patří:

 • plechovky,
 • alobal,
 • konzervy,
 • kovové obaly,
 • kovové výrobky,
 • kovové součástky.

NE

Mezi kovy nepatří:

 • tuby od krémů a zubních past,
 • sáčky od kávy ani kovové obaly kombinované s jiným materiálem.

Kam vyhodit oblečení?

Pokud přemýšlíte nad tím, kde by podle správnosti mělo skončit oblečení, které nemáte komu darovat, zadržte. Textil je recyklovatelný jen v omezené míře. Vyrábějí se z něj například vlákna pro nábytkářský či automobilový průmysl, část končí i v izolacích budov. Textilie nepatří do kontejneru, odvezte je na nejbližší sběrný dvůr nebo je darujte charitě.
Úklid je hračka, když máte systém
Věděli jste, že ...?

Geologové vyčíslili váhu odpadu, který je roztroušený po celém světě, na více než 100 tisíc násobek váhy všech lidí na zemi.

Roční spotřeba plastových tašek na obyvatele se pohybuje od čtyř tašek v Dánsku či Finsku až po 300 tašek v Čechách a 466 kusů na osobu v Polsku a Portugalsku.

Z jednorázových plen je tolik odpadu, že by dosáhl 7-krát na Měsíc a zpět.

Švédové vybudovali 32 továren, ve kterých se odpad přeměňuje na energii. Spálí v nich asi dva miliony tun odpadu, což je více, než polovina veškerého odpadu, který země vyprodukuje.
Chcete vědět, kdo plýtvá potravinami nejvíce?
Zdroj: triedime.sk, startitup.sk, najmama.aktuality.sk

Vytisknout stránku
Sdílet článek